12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe władze PROT-u

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała 26 czerwca br. swoje nowe władze na kadencję 2015-19. Prezesem Zarządu została Alicja Wosik, wcześniej wicewojewoda podkapracki, a obecnie główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Przemyśl w gronie członków PROT-u reprezentuje Jan Jarosz Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta, który jest członkiem Zarządu i jednocześnie skarbnikiem organizacji.

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna jest zrzeszeniem samorządów, organizacji, instytucji i firm zajmujących się turystyką i w ich imieniu koordynuje tę branżę na terenie województwa, prowadzi promocję w kraju i zagranicą, tworzy nowe i rozwija istniejące atrakcje i produkty turystyczne. Nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi sprawuje minister sportu i turystyki.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, wyższych uczelni, stowarzyszeń i przedsiębiorcy zrzeszeni w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W Walnym Zebraniu wziął udział także marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Zebrani mogli wysłuchali m.in. informacji na temata możliwości aplikowania o środki na zadania proturystyczne w nowej finansowej perspektywie UE. Nowa pani prezes mówiąc o planach na rozpoczynającą się kadencję podkreśliła m.in.  konieczność unowocześnienia działań promocyjnych. Zwracała również uwagę na potrzebę rozwoju i unowocześniania infrastruktury turystycznej, podnoszenia jakości usług, tworzenia pakietów skierowanych do określonych grup turystów, w ślad za rosnącym zainteresowaniem nowymi gałęziami turystyki, w tym zwłaszcza turystyki aktywnej (żeglarstwo, paralotniarstwo, kajakarstwo, nordic-walking, turystyka rowerowa i in.), uzdrowiskowej, kongresowo-biznesowej, hobbystycznej, historycznej, religijnej, przyrodniczej czy kulinarnej.

źródło informacji oraz zdjęcia:

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-06-2015 13:26
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-06-2015 13:36