0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego RPO na lata 2014-2020

26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego RPO na lata 2014-2020. Jako delegat Związku Miast Polskich uczestniczył w nim Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Komitet monitorujący jest niezależnym organem pełniącym funkcję doradczo-opiniodawczą, powołanym przez urząd marszałkowski. Do komitetu monitorującego zostały powołane osoby reprezentujące stronę rządową, samorządową i organizacje spoza administracji. W skład komitetu weszli także niezależni obserwatorzy.

 

 

Przewodniczący komitetu monitorującego, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, występując na posiedzeniu zwrócił uwagę na mocne strony województwa, ale mówił także o wyzwaniach stojących przed nowym RPO. Do mocnych stron Podkarpacia zaliczył przemysł związany z informatyką, lotnictwem, szkolnictwem wyższym, branżą motoryzacyjną, a także biotechnologie i inteligentne specjalizacje. Zauważył jednocześnie, że wyzwaniem w kolejnych latach w dalszym ciągu będzie poprawa sytuacji na rynku pracy, ale też pomoc mieszkańcom o niskich dochodach i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO urzędu marszałkowskiego podczas spotkania omówił szczegóły nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zaprezentował projekt „Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020”. Podczas obrad komitetu swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ważną częścią posiedzenia było głosowanie nad regulaminem komitetu monitorującego określającego jego zasady i tryb pracy.

 

zdjęcia: Biuro prasowe UMWP

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-06-2015 12:54
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-06-2015 12:55