Przemyski Budżet Obywatelski po raz trzeci. Zapraszamy do składania wniosków.

Szanowni mieszkańcy, Drodzy Przemyślanie,

Po raz trzeci rozpoczynamy w naszym mieście konsultacje pod nazwą Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla. Podobnie jak w tym roku - w 2016 przeznaczymy na ten cel 1, 5 mln zł. Dzisiaj, 29 czerwca rusza pierwszy etap tego projektu, czyli nabór wniosków. Przypominam, że zgłoszone zadania muszą mieć charakter inwestycji lub remontu o wartości nie przekraczającej 300 tys. zł. W regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok nastąpiło kilka istotnych zmian, dlatego wszystkich wnioskodawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z jego zapisami, tak aby pomysły, które Państwo zgłosicie spełniały warunki formalne.

Doświadczenia ubiegłych dwóch lat nie pozostawiają wątpliwości, co do aktywności i pomysłowości Przemyślan. Jestem przekonany, że i w tym roku zgłoszone zostaną pomysły oryginalne, świeże, a przede wszystkim będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, poprawiający jakość życia w naszym najbliższym otoczeniu. Zachęcam do dzielenia się swoimi inicjatywami, które będą nie tylko bezpośrednim udziałem w rozwój naszego miasta, ale również ważną informacją dla samorządu na temat oczekiwań mieszkańców.

 

Prezydent Miasta

Robert Choma

 

Terminarz konsultacji został podzielony na trzy etapy:


Etap I – od 29 czerwca do 19 lipca

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny do pobrania tutaj>> DOCformularz zgłoszeniowy_2016.doc (70,00KB), a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, parter). Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej. Zgłoszenia można dokonać również przez internet, przesyłając wypełniony formularz na adres: W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Etap II - od 20 lipca do 24 sierpnia

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym (prawnym) oraz merytorycznym. Analiza projektów będzie przeprowadzana pod względem:

  • zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta,
  • możliwości realizacji,
  • szacunkowego kosztu,
  • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów eksploatacji powstałych w wyniku realizacji projektu,
  • znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
  • możliwych korzyści wynikających dla Miasta, w tym osiedli, których projekty dotyczą.

Na etapie weryfikacji wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia informacji niezbędnych do dokonania prawidłowej weryfikacji projektu. Lista projektów przyjętych przez Komisję zostanie przekazana do zarządów osiedli, na terenie których dany projekt byłby realizowany celem zajęcia stanowiska.

Listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń wraz z kodem projektu ogłosimy 25 sierpnia na naszej stronie internetowej - www.przemysl.pl

 

Etap III – od 25 sierpnia do 13 września

Głosowanie nad projektami

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze. Głosowanie będzie się odbywać się za pośrednictwem formularza umieszczonego w Miejskim Serwisie Informacyjnym na podstronie: „Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla”. Przy każdym z dopuszczonych do głosowania projektów znajdować się będzie przycisk o treści: „Zagłosuj na ten projekt”, a użycie przycisku aktywować będzie formularz do głosowania na wybrany projekt. Jednocześnie system automatycznie w formularzu wpisze „kod projektu”. Formularz będzie zawierać następujące pola obowiązkowe:

a. Imię i Nazwisko
b. nr PESEL
c. adres e-mail, na który przesłany zostanie unikalny link do potwierdzania oddanego głosu. Jeden adres e-mail może być użyty wielokrotnie dla potrzeb potwierdzenia oddania głosu.
d. pole typu: „checkbox” potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych dla potrzeb głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego.
e. pole typu: „checkbox” potwierdzające zapoznanie się i akceptację Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

 

Głosować będzie można tylko na jeden projekt. Ostateczne wyniki, czyli listę projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok, ogłosimy nie później niż 18 września.

 

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok.pdf (324,69KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 29-06-2015 10:31 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 29-06-2015 10:38

Na skróty