9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta kolonii współfinansowanej przez KRUS.

Warunki uczestnictwa w kolonii  organizowanej w dniach 14.07. – 27.0 7. 2015 roku w pensjonacie „Józefa” w Krynicy Zdroju, współfinansowanej przez KRUS.

Organizator – Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe

Uczestnikiem kolonii  może być uczeń szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którego przynajmniej jedno
z rodziców jest świadczeniobiorcą KRUS (ubezpieczenie, renta).
Rodzice ucznia wyrażają zgodę na jego uczestnictwo w kolonii do dnia 26.06.   i zobowiązują się wpłacić 500 zł.  do dnia  30.06.2015, dostarczyć podpisaną kartę uczestnika i zaświadczenie z KRUS potwierdzające ubezpieczenie rodzica.
Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  dziecka w kolonii.

Warunki pobytu:

Czas trwania 14.07 – 27.07.2015
Miejsce – Krynica Zdrój, pensjonat Józefa,  pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, pełne wyżywienie
(3 x dziennie)
Wycieczki po okolicy i regionie.
Program sportowo – rekreacyjny  zapewniony przez instruktorów.
Dyskoteki, konkursy, zabawy.
Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy
Pełne ubezpieczenie uczestników obozu.
Dofinansowanie w kwocie 700 zł. na jednego uczestnika.
Opieka profesjonalnej kadry pedagogicznej.
Transport zapewnia organizator.
Kolonia  zarejestrowana jest w Kuratorium Oświaty.

Rodzic jest zobowiązany do :

Poinformowania organizatora o chorobie dziecka, zabezpieczenia go w odpowiednie leki wraz
z informacją pisemną o sposobie ich zażywania.
Dopilnowania zabrania przez dziecko stroju kąpielowego.
Dopilnowania zabrania legitymacji szkolnej.
W razie niewłaściwego zachowania uczestnika obozu  rodzic zobowiązany jest do przyjazdu do miejsca pobytu dziecka celem zabrania go do domu. W tej sytuacji musi zwrócić dotację KRUS
w kwocie 700 zł.

Przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne) uczestnicy biorą na własną odpowiedzialność.

Informacje  Anna Kot – 501 643 436        Grzegorz Wilk – 606 188696

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-06-2015 15:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2015 15:30