15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców z Przemyśla.

Przedsiębiorcy z Przemyśla mogą już korzystać z innowacyjnego mechanizmu finansowania działalności dzięki powołaniu przez miasto, własnej instytucji finansowej - Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”.

22 czerwca w Przemyślu ruszył Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl sp. z o.o., w którym osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki pochodzące ze środków z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W ofercie RARR znajdują się trzy produkty pożyczkowe: pożyczka ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Podkarpaciu, pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób oraz pożyczka dla nowopowstających firm ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oferty pożyczkowej RARR S.A.:

Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości do 50 tys. zł, a oprocentowanie wynosi tylko 2 proc. w stosunku rocznym. Okres spłaty to 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych nawet przez 12 miesięcy. Osoby zainteresowane pożyczką mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz indywidualnych spotkań doradczych.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka w kwocie od 20 - 120 tys. zł. Okres spłaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja  Europejska. W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają dobrą zdolność kredytową i dobry poziom zabezpieczeń oprocentowanie wynosi obecnie  2,76 proc. w skali roku. Ponadto jednorazowo, pobierana jest prowizja wynosząca 3 proc. od całości pożyczonej kwoty. 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. ,,Fundusz Pożyczkowy MŚP RARR/RPO” , w kwocie od 20 – 500 tys. zł., a okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych dla MŚP z terenu województwa podkarpackiego jak np.: zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów o charakterze/ przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakup środków trwałych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę, środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia; zakup wartości niematerialnych i prawnych. Oprocentowanie wynosi obecnie od 2,76 proc. w skali roku.

22 czerwca na Podkarpaciu rozpoczęło działalność łącznie 5 Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” w miejscowościach: Dębica, Nisko, Nowa Sarzyna, Przemyśl oraz Tryńcza.  Województwo podkarpackie jest drugim, po województwie mazowieckim, w którym aktywnie funkcjonują Lokalne Fundusze Pożyczkowe w ramach Programu „Samorządowa Polska”.

Zadaniem lokalnych funduszy pożyczkowych jest stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w niezbędny kapitał na założenie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Informacyjnym, który znajduje się w Biurze Obsługi Inwestora w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 26. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Kontakt: lfp-przemysl@samorzadowa-polska.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-06-2015 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2015 15:23