3.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W sprawie listu otwartego Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2.

W odpowiedzi na list otwarty Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi dotyczący zmiany siedziby szkoły, informujemy, że Prezydent Miasta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz deklaracją złożoną na ostatnim posiedzeniu RM, złożył dzisiaj (26 czerwca)  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Zgodnie z ustawą samorządzie gminnym sesja taka powinna zostać zwołana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl