0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca zbywania lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina:

 

 

Najemcy lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, którzy użytkują lokal na podstawie umowy najmu obowiązującej przez okres co najmniej 3 lat, uprawnieni są do złożenia wniosku o sprzedaż zajmowanego lokalu z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50%.

Powyższa bonifikata ma zastosowanie w przypadku zapłaty przez Nabywcę jednorazowo całej ceny za lokal oraz przy ratalnej sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych, może zostać rozłożona na raty z jednoczesnym utrzymaniem prawa do bonifikaty - nie dłużej niż na 2 lata.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, pokój nr 307 (II piętro), tel. 16 675 21 09.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl