Tematy posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ROK 2014

Kolejne tematy posiedzeń MKUA:

Posiedzenie Nr XLIV/14 z dnia 22.12.2014 r. 
 
„Podsumowanie pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w roku 2014 oraz omówienie aktualnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, planowanych do zrealizowania w Przemyślu”.
 
 
Posiedzenie Nr XLIII/14 z dnia 18.12.2014 r. 
 
1.Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworcowa”
2.Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Potoczki” (ponownie)
 
 
Posiedzenie Nr XLII/14 z dnia 25.11.2014 r. 
 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Obiekt mostowy nr 91_1”
 
 
Posiedzenie Nr XLI/14 z dnia 08.10.2014 r. 
 
„Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w świetle ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”
 
 
Posiedzenie Nr XL/14 z dnia 11.09.2014 r. 
 
„Propozycja rozstrzygnięcia wniesionych uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla”
 
 
Posiedzenie Nr LXXXIX/14 z dnia 15.07.2014 r.
 1. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CEGIELNIA 
 2. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SŁOWACKIEGO I/05
 3. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WYSOCKIEGO I/04
 4. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WYSOCKIEGO III/04
 5. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WYSOCKIEGO IV/04

 

Posiedzenie Nr LXXXVIII/14 z dnia 09.07.2014 r.

„Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OCZKA WODNE I/05" 
 
Posiedzenie Nr LXXXVII/14 z dnia 04.07.2014 r.
 1. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LWOWSKA II
 2. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LWOWSKA III
 3. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego BAKOŃCZYCKA I 
 4. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SŁOWACKIEGO II
 5. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SŁOWACKIEGO I/UR/03 
 6. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego BAKOŃCZYCKA II
 7. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego BAKOŃCZYCKA III/04
 8. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego KONOPNICKIEJ 
 9. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego HERBURTÓW II/05
 10. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego HERBURTÓW III 

 

Posiedzenie Nr LXXXVI/14 z dnia 14.04.2014 r.

„Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ZIELONKA II – przeprowadzone z wizją w terenie”.
 
Posiedzenie Nr LXXXV/14 z dnia 08.04.2014 r.
„Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LWOWSKA IV - ponownie”.

Posiedzenie Nr LXXXIV/14 z dnia 19.02.2014 r.
„Projektowanie i realizacja reklam na terenie miasta Przemyśla”.

 

 

ROK 2013

Kolejne tematy posiedzeń MKUA:

Posiedzenie Nr LXXXIII/13 z dnia 18.12.1013 r.
„Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta   
  Przemyśla – Kierunki Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla”.

Posiedzenie Nr LXXXII/13 z dnia 17.12.1013 r.
„Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Uwarunkowania Rozwoju”.

Posiedzenie Nr LXXXI/13 z dnia 11.12.2013 r.
„Ochrona dóbr kultury w opracowaniach Miasta Przemyśla”.

Posiedzenie Nr LXXX/13 z dnia 12.09.2013 r.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra II”.

Posiedzenie Nr LXXIX/13 z dnia 05.08.2013 r.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Potoczki”.

Posiedzenie Nr LXXVIII/13 z dnia 16.07.2013 r.
P
rojekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lwowska IV”.

Posiedzenie Nr LXXVII/13 z dnia 06.05.2013 r.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica III”.

Posiedzenie Nr LXXVI/13 z dnia 25.03.2013 r.
1. Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I.
2. Budowa ścieżek rowerowych i przystani wodnych w ramach programu „Błękitny San”.

Posiedzenie Nr LXXV/13 z dnia 18.02.2013 r.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica II” (cz. II).

 

ROK 2012

Kolejne tematy posiedzeń MKUA:

Posiedzenie Nr LXXIV/12 z dnia 19.12.2012r.
1. Wnioski z propozycji rozwiązań układu komunikacyjnego proponowanego wzdłuż północno-zachodniej granicy miasta Przemyśla, w oparciu o:

 • projekty MPZP: Ostrów I, Ostrów II i Lipowica II,
 • projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

2. Informacja n/t zakresu pracy prowadzonej przy zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla w roku 2012.
3. Podsumowanie posiedzeń MKUA w roku 2012r.

 

Posiedzenie Nr LXXIII/12 z dnia 19.11.2012 r.
1. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica II”.
2. Informacja o podjętych uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Przemyśla.

 

Posiedzenie Nr LXXII/12 z dnia 18.10.2012 r.
1. Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OS. CHROBREGO I
    Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WINNA GÓRA I
2. Prezentacja koncepcji zespołu hotelarsko-usługowego przy ul. Pasteura w Przemyślu, poprzedzona wizją w terenie.

 

Posiedzenie Nr LXXI/12 z dnia 09.10.2012 r.
1. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pikulice I”.
2. Przystanki przy ul. Jagiellońskiej w Przemyślu – projekt budowlany.
3. Analiza możliwości zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic 3 Maja i 29 Listopada w Przemyślu, budynkiem handlowo-usługowym, w kontekście urbanistyczno-architektonicznym.

 

Posiedzenie Nr LXX/12 z dnia 18.06.2012r.
„Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
Część I. Uwarunkowania wewnętrzne:
1. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu.
2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony.”

 

Posiedzenie Nr LXIX/12 z dnia 16.04.2012r.
„Informacja dotycząca projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla w zakresie:
1. Warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz istniejących zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
2. Stanu dziedzictwa Kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego”Posiedzenie Nr LXVIII/12 z dnia 27.02.2012r.
1.„Informacja dotycząca projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
     Część II.
     Uwarunkowania wewnętrzne
     1. Uzbrojenie terenu.
     2. Systemy transportu.
     3. Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.”
2. „Dyskusja n/t warunków zagospodarowania terenu dla zabudowy usługowej.”

 

ROK 2011

Kolejne tematy posiedzeń MKUA:

Posiedzenie Nr LXVII/11 z dnia 30.12.2011r.
I. „Podsumowanie pracy MKUA w roku 2011.”
II. „Informacja n/t prac nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Przemyśla”.

 

 

Posiedzenie Nr LXVI/11 z dnia 18.11.2011r.
Tematy:
I. „Koncepcja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingami podziemnymi, zjazdami z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu".
II. „Analiza warunków realizacji nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Przemyśla.”
III: „Propozycja budowy obwodnicy zachodniej miasta Przemyśla.”

 

 

Posiedzenie Nr LXV/11 z dnia 04.10.2011r.
Tematy
I:„Koncepcja domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Armii Krajowej 8 w Przemyślu.”
II:„Przykłady architektury współczesnej w projekcie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.”
III:„Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OSTRÓW I”
IV:„Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OSTRÓW II”

 

 

Posiedzenie Nr LXIV/11 z dnia 03.10.2011r. – wizja w terenie
Tematy:
I. „Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OSTRÓW I”
II. „Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego OSTRÓW II”

 

 

Posiedzenie Nr LXIII/11 z dnia 31.08.2011r.
Tematy:
I. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE I
II. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE II
III. Prezentacja CycloMedia Polska S.A. z/s w Katowicach – fotogrametryczne obrazy panoramiczne.

 

Posiedzenie Nr LXII/11 z dnia 30.08.2011r. – wizja w terenie
Tematy:
I. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE I
II. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE II

 

Posiedzenie Nr LXI/11 z dnia 07.07.2011r.

Tematy:
I. KONCEPCJA DOMÓW BLIŹNIACZYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
      PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 8 W PRZEMYŚLU.
II.   ZASADY SYTUOWANIA REKLAM NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA.
III. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO
      BATOREGO II”.
IV. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
      SIELECKA I”.

 

Posiedzenie Nr LX/11 z dnia 01.03.2011r.

Tematy:
I. Wnioski do projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
II. Wnioski do zmiany Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

 

ROK 2010

Kolejne tematy posiedzeń MKUA:

Posiedzenie LIX/10 z dnia 21.12.2010 r.
Temat:
"Podsumowanie prac planistycznych wykonywanych w roku 2010 i przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych".


Posiedzenie LVIII/10 z dnia 09.11.2010 r.
Temat:
- Sprawozdanie z pracy MKUA w bieżącej kadencji rady.
- Analiza sporządzonych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie jw.

Posiedzenie LVII/10 z dnia 07.10.2010 r.
Temat:
"Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego":
- „Pod Fortem”
- „Za Szańcami”,
- „Rosłońskiego”
- „Batorego I”,
- „Osiedle Chrobrego I/04”,
- „Rycerskie”,
- „Za Wiarem”,
- „Wysockiego I/04”,
- „Wysockiego II/04”,
- „Nad Sanem”.

Posiedzenie LVI/10 z dnia 07.10.2010 r.
Temat:
"Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego":
- „Plac Berka Joselewicza”,
- „Kwartał XXI”,
- „Jagiellońska”
- „Parkowa”.


Posiedzenie LV/10 z dnia 20.09.2010 r.
Temat:
"Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE I, ZASANIE II"


Posiedzenie LIV/10 z dnia 10.09.2010 r.
Temat:
"Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego BIELSKIEGO I"


Posiedzenie LIII/10 z dnia 06.09.2010 r.
Temat:
1) "Przebudowa Cmentarza Jeńców Radzieckich i Włoskich w Nehrybce przy ul. Obozowej w Przemyślu",
2) "Dobra Kultury Współczesnej Województwa Podkarpackiego - propozycje do ujęcia w planie województwa"


Posiedzenie LII/10 z dnia 03.08.2010 r.
Temat:
"Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego STREFA GOSPODARCZA I"


Posiedzenie LI/10 z dnia 14.07.2010 r.
Temat:
"Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE I"

Posiedzenie L/10 z dnia 05.07.2010 r.
Temat:
"Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:
- Monte Cassino OSK/03,
- Witoszyńska I/Mn/03,
- Kruhel Wielki Mn/02,
- Słowackiego I/05,
- Słowackiego IUR/03,
- Bakończycka I,
- Bakończycka II,
- Bakończycka III/04."

- Posiedzenie Nr XXXXIX/10 z dnia 30.06.2010 r.
Temat:
"Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ZIELONKA I."

- Posiedzenie Nr XXXXVIII/10 z dnia 22.04.2010 r.
Temat:
"Koncepcja projektu planu miejscowego obejmującego tereny położone w obszarach narażonych na osuwanie mas ziemi."

- Posiedzenie Nr XXXXVII/10 z dnia 13.04.2010 r.
Temat:

"Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla."

- Posiedzenie Nr XXXXVI/10 z dnia 04.02.2010r.
Temat:
I. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania m. Przemyśla „STREFA
GOSPODARCZA II’

 

 

ROK 2009

Kolejne tematy posiedzeń MKUA :

 

- Posiedzenie Nr XXXXIV/09 z dnia 01.12.2009r.
Temat:
I. Przedstawienie aktualnej informacji n/t zamierzeń inwestycyjnych w obszarze Rynku
Miasta Przemyśla.


- Posiedzenie Nr XXXXV/09 z dnia 21.12.2009r.
Tematy:
I. Projekt podziemnej trasy turystycznej w Rynku w Przemyślu,
II. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SANOCKA I”
III. Przedstawienie propozycji zmiany Zarządzenia o powołaniu MKUA oraz załączników
do Zarządzenia. 


 

Posiedzenie XXXIV/09 z dnia 05.03.2009 r.

 
 
1. 1. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SŁOWACKIEGO II”, w związku z ustaleniami MKUA z posiedzenia w dniu 18.12.2008r.
2. Wnioski i informacje n/t aktualnych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego oraz zjazdów sprawozdawczych izb zawodowych urbanistów i architektów.

Posiedzenie XXXV/09 z dnia 10.03.2009 r.

 
1.
 
1. Koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Czarnieckiego 27 w Przemyślu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 i Nr 2 oraz 6-cio oddziałowego Przedszkola Miejskiego.
2. Wnioski i informacje n/t aktualnych zmian w przepisach dotyczących architektury i budownictwa oraz zjazdów sprawozdawczych izb zawodowych urbanistów i architektów.

 

Posiedzenie XXXVI/09 z dnia 06.05.2009 r.

 
 

 

1.
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Główny – poszerzenie I” (cz.II).
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Sportowo –  Rekreacyjny I”.

 

 

Posiedzenie XXXVII/09 z dnia 24.06.2009 r.

 

 
1.
 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Bielskiego I"

 

Posiedzenie XXXVIII/09 z dnia 09.07.2009 r.

 
 
1.
 
  Zagospodarowanie terenu Rynku w Przemyślu.

 


Posiedzenie XXXIX/09 z dnia 19.07.2009 r.

 
 
1.  I.Przedstawienie wniosków z konferencji w sprawie zagospodarowania Rynku i przygotowanie propozycji dalszych prac MKUA.
II.Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „STARE MIASTO I”,

 

 Posiedzenie XXXX/09 z dnia 23.07.2009 r.

 
 
1.  I. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SANOCKA I”,

  

 Posiedzenie XXXXI/09 z dnia 30.07.2009 r.

 

 

1.  I. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”,

 

 

 Posiedzenie XXXXII/09 z dnia 02.09.2009 r.

  

 

.

I. Koncepcja budynku handlowo – usługowego na działkach nr 5/9, 5/4, 109/9 obr.26
    przy ul. Sportowej w Przemyślu.

 

 

 Posiedzenie XXXXIII/09 z dnia 26.10.2009 r.

  

 

 

 

I.  Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku b. synagogi, ze zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe oraz handlowe, na działkach nr: 1214, 1215, 1216, 1218, 1219 i 1233 obr.205 przy Pl. Unii Brzeskiej w Przemyślu.

 

 
 
II.Analiza rozbudowy układu komunikacyjnego z uwzględnieniem warunków środowiskowych w obszarze związanym z projektem mpzp SANOCKA I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROK 2008

Posiedzenie XXV/08 19 luty 2008 r.
 
 
1.
 
Przebieg obwodnicy miasta Przemyśla

 

 

Posiedzenie XXVI/08 11 marca 2008 r.

 

 

1.
Koncepcja rozbudowy obiektu i remontu elewacji - ul. Łukasińskiego w Przemyślu
 
2. Propozycje zabudowy i zagospodarowania terenu działek przy ul. Wodnej (usługi - pawilon) oraz Podhalańczyków (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)   

 

Posiedzenie XXVII/08 14 maja 2008 r.

 

1.
Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Moniuszki/Tarnawskiego w Przemyślu
 
2. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Tatarskiej i Różanej w Przemyślu, zabudową mieszkaniowo-usługową i wielorodzinną wraz z przebudowywanym dawnym internatem na budynek wielorodzinny  
3. Koncepcja zagospodarowania terenu działek przy ul. Kasztanowej w Przemyślu, zabudową mieszkaniową

 

 

 

 

 
 
Posiedzenie XXVIII/08 20 maja 2008 r.

 

1.
 
 
Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul.Lwowskiej/Trentowskiegow Przemyślu, obiektem hali biurowo-magazynowej, budynkiem biurowo-magazynowym oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 
2. Koncepcja realizacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Brudzewskiego w Przemyślu  
3. Koncepcja zabudowy terenu przy Pl. Unii Brzeskiej w Przemyślu, obiektem handlowym

 

 

 

Posiedzenie XXIX/08 12 czerwca 2008 r.

 

1.
Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul.Lwowskiej/Trentowskiegow Przemyślu, obiektem hali biurowo-magazynowej, budynkiem biurowo-magazynowym oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 

 

Posiedzenie XXX/08 24 czerwca 2008 r.

 

1.
Koncepcja dot. II etapu budowy pawilonu usługowo-handlowego na działce nr 720 obr. 207 przy ul. K. Wielkiego 17B w Przemyślu
 
2. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cmentarz Główny - Poszerzenie I  
3. Poszerzenie granic miasta Przemyśla

 

 

Posiedzenie XXXI/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Akademia Wschodnioeuropejska"
 
2.

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz koncepcja obiektu hali biurowo-magazynowej ze zjazdem drogowym przy ul. Lwowskiej/Trentowskiego w Przemyślu

 

 

Posiedzenie XXXII/08 z dnia 28.10.2008r.

 

1.
1. Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica”,
2. Koncepcja architektoniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lwowskiej w Przemyślu”.
3. Lokalizacja parkingów wielostanowiskowych w ścisłym centrum miasta Przemyśla”.

Posiedzenie XXXIII/08 z dnia 18.12.2008r.

1.
1. Projekt mpzp „Słowackiego II”
2. Koncepcja architektoniczna: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnego internatu na budynek wielorodzinny oraz budowy zespołu budynków: mieszkalno-usługowych i wielorodzinnych - z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi”, przy ul. Tatarskiej, Różanej w Przemyślu
3.Koncepcja zaplecza socjalnego dla stoku narciarskiego w Przemyślu.
 

ROK 2007
Posiedzenie IX/07 5 luty 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MAŁY RYNEK”,
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „HERBURTÓW II”.
Posiedzenie X/07 14 luty 2007 r.
1.
Koncepcja zagospodarowania płyty Rynku”
Posiedzenie XI/07 21 luty 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KONOPNICKIEJ”
Posiedzenie XII/07 26 luty 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYNEK” (cz.I)
Posiedzenie XIII/07 6 marca 2007 r.
1.
Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego przy ul. Brudzewskiego 12
w Przemyślu,
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „HERBURTÓW III”
3.
Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego „LWOWSKA III”
Posiedzenie XIV/07 12 marca 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYNEK” (cz.II)
Posiedzenie XV/07 14 marca 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne”
Posiedzenie XVI/07 11 kwietnia 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne” (wariant I i II)
2.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu starorzecza Sanu
3.
Projekt koncepcji mostu i drogi do rzeki San
Posiedzenie XVII/07 11 kwietnia 2007 r.
1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze”
Posiedzenie XVIII/07 16 maja 2007 r.
1.
„Koncepcja Centrum Handlowego GALERIA z lokalizacją przy ul. Jagiellońskiej /Kamienny Most w Przemyślu”
Posiedzenie XIX/07 5 czerwca 2007 r.

 

1.
„Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„WYSOCKIEGO III/04”,
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„WYSOCKIEGO IV/04”,

Posiedzenie XX/07 25 lipca 2007r.

 

1.
Projekt kolorystyki Muzeum - Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki, przy Placu Berka Joselewicza w Przemyślu
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "PLAC BERKA JOSELEWICZA - RYBI PLAC W PRZEMYŚLU"

 

Posiedzenie XXI/07 10 października 2007r.

 

1.
Koncepcja Programowo-Przestrzenna zabudowy terenu w granicach symbolu 6MN MPZP oś. Rycerskie II w Przemyślu,
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I/06”

 

Posiedzenie XXII/07 22 listopada 2007r.

 

1.
Opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego: "Rewitalizacja Parku Miejskiego - Domek Ogrodnika"
2.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I/06”, w oparciu o wnioski i zalecenia wynikające z posiedzenia MKUA Nr XXI

 

Posiedzenie XXIII/07 11 grudnia 2007r.

 

1.
Koncepcja układu komunikacyjnego dla południowo-wschodniej części miasta  Przemyśla
2.
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zabudowy na terenie działek położonych w rejonie ulic Fabrycznej i Kasztanowej w Przemyślu

 

 

 

Posiedzenie XXIV/07 19 grudnia 2007r.

 

1.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lipowica I/05"

 

 

ROK 2006:

Posiedzenie I/06 20 stycznia 2006 r.

1.

Zagospodarowania terenu przy ul. Piotra Skargi - koncepcja architektoniczna budynku KRUS - prezentacja projektanta

2.

Zagospodarowania terenu przy ul. Boruty Spiechowicza - koncepcja architektoniczna pawilonu handlowego - prezentacja projektanta

 Posiedzenie II/06 28 marca 2006 r.

1.

mpzp Bakończyce III/04

2.

mpzp Batorego

3.

mpzp Słowackiego I/05

4.

mpzp Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla

5.

koncepcja architektoniczna budynku mieszkalno usługowego przy ul. Siemiradzkiego

 Posiedzenie III/06 29 kwietnia 2006 r.

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plac Berka Joselewicza - Muzeum

2.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bogusławskiego - koncepcja architektoniczna budynku usługowo-handlowego.

3.

Ocena aktualności mpzp: 
1) Na Stawach 
2) Za Szańcami 
3) Za Strzelnicą 
4) Monte Cassino OSK/03

 Posiedzenie IV/06 22 maja 2006 r.

1.

Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna budynku salezjańskiego liceum i hali gimnastycznej przy ul. Św. Jana Nepomucena i Noskowskiego.

2.

Ocena aktualności mpzp: 
1) Bielskiego Góra 
2) Oś. Rycerskie 
3) Ratuszowa 
4) Ratuszowa II 
5) Parkowa 
6) Pod Fortem 
7) Jagiellońska 
8) Rosłońskiego 
9) Kruhel Wielki MN/02 
10) Kwartał XXI

 Posiedzenie V/06 19 czerwca 2006 r.

1.

Ocena aktualności następujących mpzp:
1) Lwowska I 
2) Oś. Rycerskie 
3) Bakończycka I 
4) Bakończycka II 
5) Za Wiarem 
6) Słowackiego I/UR/03

 

ROK 2005:

Posiedzenie I/05 28 lutego 2005 r.

1.

Koncepcja architektoniczna pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Mickiewicza, Zana w Przemyślu.

2.

Zaprezentowanie i omówienie etapu prac nad projektem aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

3.

Informacja dotycząca: 
- konkursu architektonicznego w/s zagospodarowania Rynku Starego Miasta wraz z otoczeniem, 
- propozycji zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej (w sąsiedztwie MiniMala).

 Posiedzenie II/05 20 kwietnia 2005 r.

1.

Koncepcja architektoniczna pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Mickiewicza, Zana w Przemyślu - wersja poprawiona po uwagach z posiedzenia I/05.

2.

Koncepcja tras rowerowych do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

3.

Informacja dotycząca: 
- zagospodarowania nieruchomości sąsiadującej z "Małym Rynkiem" - etap decyzji o warunkach zabudowy, 
- propozycja Radnego RM dot. likwidacji komina ceglanego przy ul. Sportowej

4.

Zagospodarowanie terenu przy Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego

5.

Lokalizacja pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.

 Posiedzenie III/05 29 czerwca 2005 r.

1.

Kolorystyka elewacji budynków TBS przy ul. Rosłońskiego.

2.

Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

3.

Informacje (sprawy bieżące): 
- projekt zagospodarowania Placu Dominikańskiego (z wniosku ZDM) 
- projekt ustaleń decyzji na zagospodarowanie działki inwestora ze ścianą straceń 
- informacje o prowadzonym konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i zabudowy terenu obejmującego Rynek Starego Miasta.

 Posiedzenie IV/05 22 sierpnia 2005 r.

1.

Zagospodarowania Placu Niepodległości z uwzględnieniem realizacji pomnika Ojca Św. Jana Pawła II, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.

Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta w kontekście rozstrzygniętego konkursu (w załączeniu wytyczne pokonkursowe), przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Posiedzenie V/05 05 września 2005 r.

1.

Opracowanie warunków konkursu na rzeźbę pomnika Ojca Św. Jana Pawła II, planowanego do realizacji na Placu NiepodległościPosiedzenie V/05 05 września 2005 r.

1.

Opracowanie warunk

 Posiedzenie VI/05 14 września 2005 r.

1.

Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta w kontekście rozstrzygniętego konkursu - wytyczne projektowe.

 ROK 2004:

Posiedzenie I inauguracyjne 22 października 2003 r.

Posiedzenie zostało otwarte przez Prezydenta Miasta Przemyśla - Roberta Chomę, pełniącego funkcję przewodniczącego MKUA. Przewodniczący MKUA przedstawił cel spotkania, informację dot. wykonanych opracowań planistycznych i analitycznych oraz dokonanie oceny potrzeby zmian w opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przemyśla.

Następnie nastąpiła inauguracja posiedzenia MKUA i wręczenie nominacji na jej stałych członków.

 

Posiedzenie II/04 11 luty 2004 r.

1.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie Os. Rycerskie w Przemyślu.

2.

Zarzuty i protesty do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla".

3.

Zarzut do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Batorego I.

4.

Informacja dotycząca uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Witoszyńska I/Mn/03".

5.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przebudowy budynku magazynowego na hurtownię materiałów budowlanych z częścią ekspozycyjną i administracyjno-biurową przy ul. Batorego w Przemyślu.

6.

Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od basenu miejskiego, ul. Św. Brata Alberta do granic miasta.

7.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Dolińskiego w Przemyślu.

 Posiedzenie III/04 22 kwietnia 2004 r.

1.

Koncepcja pokonkursowa stoku narciarskiego planowanego do realizacji przy ul. Sanockiej w Przemyślu.

2.

Projekt nawierzchni ulicy Franciszkańskiej z odcinkami do Placu Na Bramie, ul. Asnyka ul. Serbańskiej do ul. Kazimierza Wielkiego

3.

Zawiadomienie o przystąpieniu do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przemyśla.

4.

Propozycje członków MKUA do wieloletniego programu prac planistycznych.

5.

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia mpzp przy ul. Wysockiego

 Posiedzenie IV/04 10 maj 2004 r.

1.

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi wojewódzkiej dla miasta Cieszanowa przez koreferenta w ramach porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów.

2.

Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta wraz z otoczeniem (propozycja przeprowadzenia konkursu architektonicznego)

3.

Koncepcja pokonkursowej stoku narciarskiego planowanego do realizacji przy ul. Sanockiej w Przemyślu, po wniesionych uwagach MKUA

 Posiedzenie V/04 14 czerwiec 2004 r.

1.

Zaprezentowanie i omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarna Dolna 5".(w ramach zawartego porozumienia).

2.

Projekt zagospodarowania piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

3.

Przedstawienie: 
- koncepcji architektonicznej pawilonu handlowo - usługowego w Przemyślu przy ul. Strażackiej, 
- projektu architektoniczno-budowlanego kiosku handlowego przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

4.

Przedstawienie projektu "Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Przemyśla"

5.

Informacja dotycząca: 
- konkursu architektonicznego w/s zagospodarowania Rynku Starego Miasta wraz z otoczeniem,
- projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia mpzp Pl. Berka Joselewicza.

 Posiedzenie VI/04 30 wrzesień 2004 r.

1.

Obwodnica północno-wschodnia w aspekcie powiązań komunikacyjnych z centrum miasta i mpzp "Nad Sanem"

2.

Koncepcja "Trasy turystycznej - Kopiec Tatarski - Zniesienie"

Posiedzenie VII/04 16 grudzień 2004 r.

1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nad Sanem I/04".
2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wysockiego I/04.
3. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wysockiego II/04".
4. Informacja dotycząca: 
- konkursu architektonicznego w/s zagospodarowania Rynku Starego Miasta wraz z otoczeniem. 
- projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia mpzp (Bakończycka III)

 

 

 


 

 

 

DOTZARZĄDZENIE MKUA 59-2011 z dnia 15.03.2011r. (90,50KB)

DOTzał. do posiedzenia LVIII-2010r. z dnia 09.11.2010r. (482,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-05-2007 12:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 08-01-2015 11:37

Na skróty