10.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że w wyniku naboru na  wyżej wymienione stanowisko, dokonanego w wykonaniu Zarządzenia Nr 4/2015 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacji  i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu oraz Zarządzenia Nr 7/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. organizacji i kadr Straży Miejskiej w Przemyślu, na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. organizacji i kadr Straży Miejskiej w Przemyślu, została wybrana Barbara Polna zamieszkała w Kalnikowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, w wyniku przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2015 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami na wolne stanowisko urzędnicze: p. Anetą Kowalik i p. Barbarą Polną, w wykonaniu nałożonych w/w Zarządzeniem zadań, dokonała wyboru kandydatki Barbary Polnej na stanowisko specjalisty ds. organizacji i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu. Kandydatka ta w ocenie Komisji spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała pozytywną ocenę Komisji.

 

Jan Geneja

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl