10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o możliwości wykupu lokali mieszkalnych, uzytkowych i tzw. podwórek.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, których umowa obowiązuje od co najmniej 3 lat uprawnieni są do złożenia wniosku o nabycia zajmowanych mieszkań
z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50%. Cena sprzedaży może być również rozłożona na raty na okres do 2 lat z jednoczesnym utrzymaniem prawa do bonifikaty.

Od 2014 r. podobne prawo uzyskali najemcy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla. W tym przypadku ubiegać się oni mogą o nabycie zajmowanego lokalu jeżeli aktualna umowa najmu trwa co najmniej 5 lat. Sprzedaż tych lokal prowadzona jest w uparciu o wartość rynkową bez bonifikaty.

W bardzo wielu przypadkach działka gruntu, na którym posadowiony jest budynek, wydzielona została po obrysie budynku. W takiej sytuacji grunt przyległy umożliwiający prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku nazywany potocznie podwórkiem winien być również w posiadaniu właścicieli lokali. Jeżeli którykolwiek z właścicieli wraz z lokalem nie nabył należnego mu udziału w podwórku, to może ten udział wykupić w każdej chwili. W przypadku gdy z takim wnioskiem wystąpią jednocześnie wszyscy właściciele z danego budynku, którzy należnego udziału w podwórku nie posiadają, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 85%.

Dodatkowych informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Lokalowej ul. Wodna 11, pok. 307, II piętro, tel. 16-675-21-09  lub 16-675-20-01

Opublikował: Robert Rybotycki | Data publikacji: 09-06-2015 14:01
Modyfikował: Robert Rybotycki | Data modyfikacji: 09-06-2015 14:11