11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacji i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze  specjalisty ds. organizacji i kadr
w Straży Miejskiej w Przemyślu 

Przewodniczący Komisji d/s rekrutacji informuje, że 8 czerwca br., w wyniku dokonanej analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, Komisja uznała, że niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i że zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej:


Lp.      Imię i nazwisko                                      Miejsce zamieszkania

1.      Aneta Kowalik                                          Przemyśl

2.      Barbara Polna                                           Kalników

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Jan Geneja

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-06-2015 13:47
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 09-06-2015 13:58