9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty - „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY zaprasza przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i ekologią, przewodników górskich, leśników, przedsiębiorców branż związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką oraz nauczycieli do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu W HARMONII Z NATURĄ – PROMOCJA BIORÓŻNORODNOŚCI POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ.

15--16..06..2015
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Przemyślu, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl


Program warsztatów:
15.06.2015
Moduł I Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

10:00-10:15 1. Prezentacja projektu – Kazimierz Tuszyński
10:15-12:15 2. Metody kreowania i promocji ekologicznych produktów turystycznych – Robert Bury
12:15-12:45 Przerwa kawowa
12:45-14:00 3. Samowystarczalność obiektów turystycznych zgodna ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów – dr inż. Robert Smusz
14:00-14:30 Przerwa na lunch
14:30-16:00 4. Ochrona bioróżnorodności poprzez stosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii – Witold Niemiec

16.06.2015

Moduł II Ekonomiczne wykorzystywanie ekosystemów i bioróżnorodności.
10:00-11:30 1. Bioróżnorodność szansą dla rozwoju i promocji regionu – dr Maria Ziaja
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 2. Inicjatywy tematyczne (ekomuzea, Questing) szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach chronionych, na przykładach w Polsce Południowo – Wschodniej – dr Teresa Mitura
13:30-14:30 Przerwa na lunch
14:30-16:00 3. Ranczo ECO - Frontiers przykład ekologicznego i samowystarczalnego energetycznie obiektu turystycznego – Karolina Szwed
 

W trakcie warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe oraz usługę cateringową.
Zapisów można dokonywać telefonicznie: tel. +48 17 8651707, kom.: 603 374 878
lub mailowo: do dnia 12.06.2015r.

plakat_promocja_różnorodności.jpeg

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-06-2015 16:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-06-2015 16:03