25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stoisko informacyjno - eksperckie Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i Jaśle organizuje w ramach kampanii informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę” Podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W Przemyślu zapraszamy na stoisko PIP i ZUS 17 czerwca w godzinach 10-13.

Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest zachęcenie uczestników rynku pracy, w szczególności osoby podejmujące zatrudnienie do podnoszenia poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Tegoroczna edycja ma służyć upowszechnianiu wśród osób pracujących, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa problematyki przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, kwestii zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności zatrudnienia. Kampania jest skierowana do pracowników, w tym osób rozpoczynających aktywność zawodową. W 2015 roku przekaz kampanii koncentrować się będzie na popularyzacji przepisów dotyczących podejmowania zatrudnienia, uprawnień związanych z rodzicielstwem a także rozliczania czasu pracy oraz legalności zatrudnienia.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk informacyjno-eksperckich Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS, gdzie eksperci będą udzielań bezpłatnych porad prawnych w zakresie:
- prawo pracy: nawiązywanie stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców, uprawnienia związane z rodzicielstwem, urlopy pracownice, legalność zatrudnienia
- ubezpieczenia społeczne:ubezpieczenia społeczne w przypadku podejmowania pierwszej pracy; świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, opieki oraz macierzyństwa i rodzicielstwa

plakat_PIP.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-06-2015 15:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-06-2015 15:42