1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego

ul. Generała Jakuba Jasińskiego 1, tel. 016 670-40-33

 

Przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia dla celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z karty parkingowej, zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego i in.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, korzystania z rehabilitacji społecznej (turnusy rehabilitacyjne itp.).

 

Więcej informacji oraz druki na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 05-06-2015 09:20
Modyfikował: Andrzej Daćko | Data modyfikacji: 03-06-2022 12:55