Jubileusz 25-lecia przemyskiego samorządu.

W maju br. w całej Polsce odbywały się różnorodne wydarzenia związane z 25-leciem powstania odrodzonych samorządów. Także Przemyśl uczcił ten jubileusz – w ostatni majowy weekend (29 i 31b maja) samorządowcy, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście mogli wziąć udział w panelu samorządowym w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, uroczystej sesji Rady Miejskiej, paradzie i pikniku samorządowym. W intencji obecnych i byłych samorządowców w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta. Patronami honorowymi obchodów byli: Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Senator RP Andrzej Matusiewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Szymon Wawrzyszko oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

 

W piątek 29 maja w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się otwarcie wystawy „25. rocznica wyborów samorządowych 1990 w Ziemi Przemyskiej”. O historii, kształtowaniu się samorządów, a także o jego przyszłości, najważniejszych potrzebach oraz kierunkach rozwoju w panelu samorządowym dyskutowali Senator RP Andrzej Matusiewicz i Wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kazimierz Barczyk, panel moderowany był przez Prezydenta Roberta Chomę.

 

Popołudniowa, uroczysta sesja Rady Miejskiej w sali Zamku Kazimierzowskiego była przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji i podziękowań osobom, które przez ostatnie ćwierćwiecze najmocniej zaangażowały się w pracę samorządową, jako radni, przewodniczący Zarządów Osiedli kończący swoją trwającą od 2011 roku kadencję i w końcu pracownicy samorządowi, których staż pracy w Urzędzie Miejskim wynosi co najmniej 25 lat. W prowadzonej przez Wiceprzewodniczącą RM Lucynę Podhalicz wzięli udział parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej: Senator RP Andrzej Matusiewicz oraz Posłowie na Sejm RP Marek Rząsa i Piotr Tomański. Wraz z Prezydentem Miasta i Wiceprzewodniczącą wręczyli listy gratulacyjne i upominki radnym pełniącym tę funkcję co najmniej 3 kadencje, a wśród nich byli: Jan Bartmiński, Władysław Bukowski, Jerzy Golec, Ludwik Kaszuba, Jerzy Krużel, Ryszard Kulej, Adam Łoziński, Zygmunt Majgier, Wiesław Morawski, Rafał Oleszek, Eugeniusz Strzałkowski i Janusz Zapotocki.

 

Przewodniczący Zarządów Osiedli kończący swoją czteroletnią kadencję to: Witold Wiśniewski, Krzysztof Fil, Piotr Krzeszowski, Maciej Kamiński, Zdzisław Wierzbiński, Anna Hayder, Mieczysław Gibała, Małgorzata Dyjak, Daniel Dryniak, Krzysztof Krasowski, Krystyna Makara, Henryk Hawryś, Antoni Daraż, Władysław Kolasa, Janina Ścibiwołk, Stefan Bodnar, Jerzy Giec, Urszula Gawron, Zbigniew Górski.

Szczególnie miłym momentem było wyróżnienie 23 pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pracy w samorządzie poświęcili co najmniej 25 lat, a są to: Maria Antonów, Zuzanna Bańkowska, Jerzy Buczkowski, Teresa Falger, Krystyna Gorlic, Kazimiera Hajduk, Janina Kania, Helena Kornelak, Agnieszka Kudła, Maria Łańcucka, Arkadiusz Mazur, Zofia Mihal, Krystyna Napora, Dorota Płoszczak, Anna Potomska, Beata Ptaszkowska, Alicja Pyszczuk-Kotek, Lucyna Sarosińska, Anna Staszkiewicz, Anna Szczurkowska, Janusz Szostek, Irena Walczak oraz Anna Zaleska.

 

Drugi dzień obchodów 25-lecia samorządności rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji samorządowców, po zakończeniu której złożono kwiaty na grobach zmarłych pracowników samorządowych.

25_lat_kwiaty.jpeg

Po południu przez miasto ruszył barwny korowód, w którym przeszli samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych, zespołów artystycznych, dzieci i młodzieży szkolnej. Swoje stoiska w Rynku rozłożyły organizacje pozarządowe działające w mieście, prezentując swoją działalność. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły występy artystyczne zespołów działających w ramach samorządu i organizacji pozarządowych.

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 01-06-2015 15:42 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 02-06-2015 09:19

Na skróty