10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Fundusze Unijne szansą na rozwój dostawców i odbiorców Ciepła Systemowego”.

W dniach 25 i 26 maja b.r. MPEC Rzeszów przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz kilku innych partnerów zorganizował w miejscowości Węgierska Górka w Beskidzie Śląskim Konferencję Szkoleniową: „Fundusze Unijne szansą na rozwój dostawców i odbiorców Ciepła Systemowego”.

Konferencję prowadził Prezes Zarządu MPEC Rzeszów Józef Wicher. Kilka ciepłych słów do jej uczestników wygłosił na otwarcie także Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, który wraz z Krzysztofem Majcherem - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu oraz kilkoma pracownikami przemyskiego MPEC-u, również uczestniczył w Konferencji.

konferencja_mpec.jpeg

 Program poszczególnych paneli konferencyjnych obejmował dosyć szerokie spektrum tematyczne, m.in.: możliwości i warunki pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła na bazie dotychczasowych doświadczeń MPEC Rzeszów i Fenice Sp. z o. o.; projekty infrastrukturalne realizowane przez Miasto Rzeszów, realizowane w ramach programów finansowanych ze środków UE; zasady równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw ciepłowniczych w procesie zatwierdzania taryf dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które przedstawił Józef Indyka z Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Krakowie; zalety funkcjonowania sieci ciepłowniczych w układzie pierścieniowym oraz kilka innych, nie mniej interesujących prelekcji. 

Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec przedstawił natomiast krótką prezentację pt. „Zielony Przemyśl”, obrazującą skalę i dynamikę rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla w poszczególnych dekadach oraz ekologiczne efekty realizacji programu uciepłownienie Starówki i likwidacji w przyłączonych do systemu ciepłowniczego budynkach domowych palenisk węglowych.

Oprócz „ciepłowników” w konferencji uczestniczyli także m.in. przedstawiciele URE, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz władz samorządowych. Tak szeroka reprezentacja uczestników rynku Ciepła Systemowego o różnych, często rozbieżnych interesach i doświadczeniach, pozwoliła nie tylko na wymianę poglądów i dotychczasowych doświadczeń, ale przede wszystkim poszukiwanie optymalnych sposobów rozwiązania problemów występujących we wzajemnych relacjach.

Na zakończenie Konferencji jej uczestnicy wzięli udział w pieszej wycieczce na Baranią Górę.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 29-05-2015 07:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-05-2015 07:52