Regulamin wolontariatu na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

Zasady organizacji i wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach określa Regulamin Wolontariatu stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 04/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_regulamin_wolontariatu.pdf (354,45KB)

Szczegółowe zasady prac wolontariuszy określa Instrukcja pracy dla wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach staniowiąca załącznik do Zarządzenia nr 05/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_instrukcja_pracy_wolontariuszy.pdf (357,14KB)

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-05-2015 12:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-05-2015 12:46

Na skróty