8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin wolontariatu na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

Zasady organizacji i wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach określa Regulamin Wolontariatu stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 04/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_regulamin_wolontariatu.pdf

Szczegółowe zasady prac wolontariuszy określa Instrukcja pracy dla wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach staniowiąca załącznik do Zarządzenia nr 05/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_instrukcja_pracy_wolontariuszy.pdf

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl