15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Poszukiwane instytucje zainteresowane przyjęciem na staż zawodowy uczestników szkolenia pracownik ogólnobudowlany

Informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA realizując projekt pt: „AKCJA! - AKTYWIZACJA I PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukuje miejsc odbywania stażu zawodowego dla Uczestników Projektu, którzy ukończyli szkolenie: Pracownik Ogólnobudowlany. Staż trwa 4 m-ce.

Planowany termin rozpoczęcia stażu to 15.05.2015 r. (możliwość przesunięcia terminu). Staż nie musi się kończyć zatrudnieniem. Jedyny koszt jaki ponosi instytucja przyjmująca na staż to szkolenie BHP. Koszt badań lekarskich i wypłaty miesięcznego wynagrodzenia ponosi Organizator.
W razie chęci przyjęcia na staż lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 862 39 76. Osoby do kontaktu: Ewelina Wrona lub Izabela Koryto.

Źródło: www.parr.pl

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 11-05-2015 12:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-05-2015 12:01