2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 7 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, poświęcone m.in. konsultacjom projektu uchwały w sprawie przyjęcia Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. W trakcie dyskusji radni wnieśli kilka uwag i propozycji do przedłożonego projektu programu. W głosowaniu jawnym program został przyjęty jednogłośnie.

Ponadto radni zapoznali się z propozycją uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przyjęcie Karty Współpracy było jednym z obligatoryjnych zadań realizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”, której uczestnikiem było miasto Przemyśl.
Celem nadrzędnym Karty było zbudowanie partnerstwa między Gminą Miejską Przemyśl a organizacjami pozarządowymi.
Do celów szczegółowych Karty należało m.in. wypracowanie wieloletniego modelu współpracy, wspieranie działań zmierzających do integracji organizacji realizujących zadania własne Miasta, umacnianie struktur organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej. Karta przewidywała powołanie Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Zespołu Konsultacyjnego, złożonego z przedstawicieli Prezydenta Miasta Przemyśla, Rady Miejskiej, wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych.

Obecnie większość zapisów zawartych w rocznych programów współpracy powtarza regulacje ujęte w Karcie. Dodatkowo przepisy dotyczące powołania Koordynatora ds. współpracy oraz Zespołu Konsultacyjnego przestały być aktualne, gdyż został powołany Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, jak również ustawowe zadania realizuje Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
W tej sytuacji radni pozytywnie zaakceptowali propozycję uchylenia Karty Współpracy.

 

PDFProtokół z posiedzenie MRDPP z dnia 7.11.2014.pdf
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl