25 - lat Samorządności

logo_25_lat_male.jpeg
W bieżącym roku przypada 25. rocznica wejścia w życie ustawy samorządowej z 8 marca 1990 r. oraz pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r., wyborów, które stanowiły milowy krok na drodze ku samorządności. Niewątpliwie reforma ta miała swoje źródło w zrywie solidarnościowym, a rozpoczynając proces zmian, przyczyniła się do wzbudzenia aktywności obywatelskiej.

Samorząd jest bazą naszej obywatelskości; tutaj uczymy się odpowiedzialności za dobro wspólne, za drugiego człowieka, tutaj, wreszcie, dojrzewamy do podejmowania różnorodnych ról społecznych. W samorządzie tworzymy warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych i budowania partnerskich relacji z władzą publiczną.

Tę podstronę poświecamy wszelkim projektom, które mają związek z tym wyjatkowym wydarzeniem.

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 06-05-2015 12:48 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 06-05-2015 12:59

Na skróty