11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

12 maja 2015r. w Przemyślu o godz. 10-ej rozpocznie się uroczystość z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne hasło obchodów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Przemyślu brzmi: „Budujemy mosty z naszych serc” – zielonych serc, bowiem kolor zielony jest kolorem przeznaczonym dla takich wartości jak nadzieja, stabilizacja, harmonia, wierność czy lojalność. Zieleń to oczywiście kolor zwiastujący wiosnę, oznaki budzącej się przyrody i sił witalnych. I tak też chcemy w tym roku uświetnić kolorem zielonym dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jednocześnie włączając się w ogólnopolską akcję, pragniemy wyrazić sprzeciw wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk, szczególnie w dostępie do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Polska ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r, a ratyfikowana przez Polskę 6 wrzenia 2012) zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów.

Udział mieszkańców miasta i regionu w przemarszu ulicami Przemyśla będzie oznaką solidarności, nadziei, integracji i sympatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z jednej strony staramy się łamać stereotypy, szukać nowych rozwiązań, spoglądać z szerszej perspektywy na funkcjonowanie niepełnosprawnych intelektualnie, z drugiej zaś – dążymy do stabilizacji, do akceptacji stanu jaką jest nieproszona niepełnosprawność.

Co roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które było pomysłodawcą ustanowienia Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizuje w miesiącu maju liczne obchody. Centralne uroczystości odbywają się w Warszawie, ale różnego rodzaju wydarzenia organizowane są we wszystkich polskich kołach terenowych – również w naszym mieście Przemyślu.

Dzień Godności wywodzi się z Francji i przypada oficjalnie na dzień 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo, bowiem 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień jest okazją do budzenia świadomości, przypominania o tym, że obok nas jest drugi człowiek – taki sam jak my – tylko z innymi potrzebami, ale też z wieloma talentami i możliwościami. Ponieważ niepełnosprawność intelektualna obciążona jest największym wśród innych niepełnosprawności niezrozumieniem i stygmatyzacją, osoby nią dotknięte najłatwiej pozostawić na marginesie życia społecznego czy zawodowego.

 

Beata Gumienny
Wiceprzewodnicząca PSOUU Koło w Przemyślu
Dyrektor OREW

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 05-05-2015 13:46
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-05-2015 14:03