9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w załączeniu publikujemy Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

PDFSprawozdanie 2014.pdf (854,69KB)

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 30-04-2015 12:48
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 21-07-2015 08:26