10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja nt. wyników tegorocznej edycji programu "MALUCH"

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki tegorocznej edycji programu „MALUCH”, w ramach której dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 uzyskały trzy podmioty z terenu miasta Przemyśla, prowadzące:

  1. niepubliczny żłobek „Mali Odkrywcy” przy ul. Słowackiego 44 (moduł 3 programu),
  2. dwujęzyczny eko-żłobek „Ptasie Mleczko” przy ul. Rosłońskiego 52 (moduł 3 programu),
  3. „Żłobek w Domku Ogrodnika” przy ul. Reja 6 w Przemyślu (moduł 4 programu).

Ogółem w ramach modułu 3 i 4 programu „MALUCH”, przeznaczonych na obniżenie opłat rodziców za sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych oraz utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki, na realizację zadań, o których wyżej na terenie województwa podkarpackiego zarezerwowano kwotę prawie 1,85 mln. zł. (dla 37 uprawnionych podmiotów).

Pragnę w tym miejscu serdecznie pogratulować przedsiębiorcom prowadzącym ww. żłobki inicjatywy w poszukiwaniu dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności. Z Państwa aktywności na pewno chętnie skorzystają rodzice i maluchy z naszego miasta.

 Jeszcze raz dziękuję i życzę dalszych sukcesów w pozyskiwaniu funduszy z programów ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo.  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl