Informacje ogólne

 

Obecnie obowiązuje w naszym mieście 56 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują około 32,8 % powierzchnia miasta

Strona Biura Rozwoju Miasta Przemyśla: www.brmprzemysl.pl

 Uwaga! Na stronach pliki do pobrania w formacie jpg i pdf (Pliki są dużej wielkości - należy kliknąć na wybranym pliku i prawym przyciskiem myszki wybrać - " zapisz element docelowy jako ... "

 

 

 

DOTwypis i wyrys ze studium (25,50KB)

DOTuwaga do mpzp (28,00KB)

DOTwypis i wyrys z mpzp (29,50KB)

DOTwniosek do mpzp (27,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-05-2007 11:40 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-12-2014 09:17

Na skróty