1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kontakt GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, w związku z obowiązkiem terminowej realizacji nałożonych na nią zadań.

Posiedzenia odbywają się
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
ul. Ratuszowa 1 o godz. 15.30.

Tel. kont. 16 678-40-10

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 23-04-2015 12:36
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 02-08-2019 13:03