5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespoły GKRPA

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu działa:

Zespół kontrolujący współuczestniczy w realizacji podejmowanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, jako organu zezwalającego, działań dotyczących kontroli zasad korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonuje ich wizytacji z własnej inicjatywy.

Zespół motywujący do leczenia odwykowego - przeprowadza rozmowy zachęcające osoby uzależnione i nadmiernie pijące alkohol do podjęcia leczenia odwykowego m.in. poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, które odbywają się w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych lub na Oddziale Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy oraz w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Na spotkaniu, proponuje się również udział w programach abstynenckich opartych na przeżyciach religijnych (rekolekcjach trzeźwościowych ORDW odbywających się w Kościele Św. Trójcy przy Placu Konstytucji 8, a także uczestnictwo w grupach samopomocowych AA, Al.-Anon, DDA, Klub Abstynenta.

Dyżury członków Zespołu motywującego odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 10 A w następujących dniach: wtorek, środa i czwartek w godz. od 16.00 do 18.30.


Dyżury pełnią:

1) Maria Chuda: wyksztalcenie wyższe, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Od kilkunastu lat na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Członek Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
2) Gryżyna Kościółko: wykształcenie średnie, certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Terapeuta na oddziale leczenia uzależnień od alkoholu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Członek Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
3) Jacek Olearnik: wykształcenie wyższe socjologia, certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Terapeuta Poradni dla osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
4) Barbara Ostrowska: wykształcenie wyższe, specjalista terapii uzależnień. Terapeuta Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
5) Joanna Mendygral: wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalista terapeuta terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończone Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Terapeuta Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w  Przemyślu.  Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
6) Karolina Kątek:  wykształcenie wyższe socjologia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Terapeuta na oddziale leczenia uzależnień od alkoholu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Ukończony I stopień kursu języka migowego. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl