Odbyła się debata społeczna na temat.”Godzenie roli matki i pracownika”

W dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu  odbyła się debata społeczna na temat.”Godzenie roli matki i pracownika”. Organizatorem debaty był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w Programie Aktywności Lokalnej „Aktywna Mama” w ramach projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl”.

Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Maria Cichoń, przedstawiciele Prezydenta Miasta Przemyśla – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych p. Danuta Wiech, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz.

 
fot: przemyśl24news.pl

Debatę rozpoczął Dyrektor MOPS p. Tomasz Baran, który powitał zebranych gości i zaprosił do wspólnych rozmów. Następnie przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma  na temat działalności w zakresie pomocy młodym matkom w powrocie do pracy zawodowej i godzeniem jej z obowiązkami domowymi i życiem rodzinnym. Kolejnym z gości, która zabrała głos w debacie była Pani Naczelnik Danuta Wiech, która opowiedziała o wsparciu samorządu dla przedszkoli  i żłobków a także o swojej roli jako matki i przełożonej. Kierownik biura projektu Bogusław Trojnar  przybliżył szczegóły  Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Mama” aktualnie realizowanym przez MOPS, przedstawił jego główne cele i założenia. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując pomysłu zorganizowania debaty, podkreślili że jest to doskonała forma znalezienia nowych rozwiązań dla lepszego godzenia roli matki i pracownika. Głos także zabrała Pani Maria Cichoń z Powiatowego Urzędu Pracy, która przedstawiła dane dotyczące bezrobocia wśród mieszkańców miasta Przemyśla. Pani Monika Pelc zabrała głos jako były uczestnik Projektu. Opowiedziała na swoim przykładzie w jaki sposób szkolenia zawodowe zorganizowane przez Biuro Projektu tut. Ośrodka pomogły jej w zdobyciu zatrudnienia i w jaki sposób godzi je z rolą matki.

Celem realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Aktywności Lokalnej  „Aktywna mama” jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców miasta Przemyśla- młodych mam chcących powrócić do pracy zawodowej. Przyjście dziecka na świat stanowi wielką zmianę, a nawet rewolucję dla całej rodziny. Zmianie ulegają priorytety życiowe, wartości oraz relacje między członkami rodziny, a także przybywa wiele nowych obowiązków. Każda kobieta chce zostać ze swoim dzieckiem w domu jak najdłużej,  jednakże zawsze nadchodzi moment w którym musi ona podjąć decyzje związane ze swoja dalszą aktywnością zawodową. Niektóre z matek wracają  do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim, pozostałe wnioskują o urlop wychowawczy, inne są zmuszone szukać nowego miejsca zatrudnienia. Decyzja o powrocie do pracy nastręcza wiele lęków i rozterek. Młode mamy  obawiają się, czy ich dzieci poradzą sobie bez mamy, czy one same podołają podwójnej ilości obowiązków, tych rodzinnych, jak i zawodowych. Lęk i stres powodują także relacje z pracodawcą, kobiety obawiają się czy nie będzie problemu z powrotem do pracy, jak będzie wyglądała dalsza współpraca, czy nie będą w pierwszej kolejności do zwolnienia? Mamy, które długo pozostawały poza rynkiem pracy myślą przede wszystkim o tym, czy uda im się znaleźć pracę związaną z ich aspiracjami i wykształceniem. Oderwanie od rynku pracy powoduje brak wiedzy na temat zmian na nim zachodzących, niską wiedzą na temat możliwości rynkowych, brakiem kompetencji i motywacji w zakresie skutecznego powrotu do pracy, niską wiedzą dotyczącą podstaw prawnych (Kodeksu Pracy), wymagań stawianych przez pracodawców, innowacyjnych rozwiązań, metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, podnoszenia własnych kompetencji.

Kobiety, które chcą powrócić na rynek pracy doświadczają wielu problemów. Ciężko im pokonać bariery związane z możliwością uzyskania zatrudnienia na poziomie ich kwalifikacji i możliwości. Młode matki napotykają na dwojakiego rodzaju problemy – o charakterze zewnętrznym oraz o charakterze wewnętrznym. Te dwa rodzaje problemów bardzo ściśle na siebie oddziałują, łączą się i tworzą łańcuch przyczynowo – skutkowy mający bezpośredni wpływ na rynek pracy kobiet.

Podejmując się charakterystyki problemów zewnętrznych dotyczących dostępu młodych pracy do różnych form zatrudnienia na rynku pracy należy przede wszystkim uwzględnić brak zasobów wspierających kobiety w aktywizacji zawodowej, zarówno w otoczeniu bliskich (stereotypowe podejście do ról kobiet i mężczyzn) jak i potencjalnych pracodawców (nierówne szanse kobiet na rynku pracy, deprecjacja kobiet posiadających dzieci). Wśród młodych mam panuje przekonanie, że są one gorzej traktowane od mężczyzn na lokalnym rynku. Dużym problemem jest także brak korzystania z elastycznych form zatrudnienia czy elastycznego czasu pracy. Pracodawcy nie patrzą przychylnym okiem na potencjalne pracownice chcące korzystać z tych form pracy. W świadomości społecznej opinia na temat elastycznych rozwiązań jest zła, obserwuje się niechęć i wyraźny opór wobec ich wykorzystywania. Brakuje podejścia, które zakłada, że elastyczne formy zatrudnienia może być idealnym wyjściem zarówno dla pracownicy jak i pracodawcy.

Problemy wewnętrzne natomiast związane są z samooceną, relacjami z najbliższymi, otoczeniem, spadkiem poczucia własnej wartości, uleganie stagnacji. Kobiety po urodzeniu dzieci doświadczają trudności w przeorganizowaniu życia swojego i rodziny, często nie widzą możliwości wprowadzenia zmiany, które umożliwiłyby powrót do pracy. Niewystarczający poziom partnerskich relacji w rodzinie oraz małe przyzwolenie na reorganizację obowiązków domowych bardzo ograniczają aktywność zawodową kobiet.

Tekst: MOPS Przemyśl

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 22-04-2015 11:57 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 22-04-2015 12:41

Na skróty