Prezes Fundacji Lubomirskich z wizytą w Przemyślu

Dzisiaj, 21 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu z wizytą przebywał Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich Jan Lubomirski – Lanckoroński. Było to kolejne spotkanie na Podkarpaciu, na którym prezentowana była działalność Fundacji i idea fundowania stypendiów uzdolnionej młodzieży z naszych terenów.

Książę Jan Lubomirski – Lanckoroński spotkał się z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą, a następnie z połączonym gremium rad: Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Fundacja szczególnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi – jedną z nich jest fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży na kresach wschodnich, nie tylko naukowo, ale i artystycznie. Chęć podobnej działalności w regionach położonych na terenie wschodniej Polski wyraził Prezes Fundacji w trakcie dzisiejszego spotkania, podkreślając, że liczy na życzliwe wsparcie i pomoc w tym dziele Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 21-04-2015 15:05 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 21-04-2015 15:05

Na skróty