-5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

loga_plan_gospodarki_niska_emisja.jpeg

Informujemy, że Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju naszego miasta, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy Przemyśla będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).

Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy Miejskiej Przemyśl.

W najbliższym czasie trafią do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, które zostaną rozprowadzone na terenie całego miasta. Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszego Miasta w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców  o uzupełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy najpóźniej do dnia 15.05.2015r.:

dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1
przesłać skanem na adres e-mail: ,
przesłać wypełnioną wersję elektroniczną na adres e-mail: ,

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej pod adresem: www.atgroupsa.pl/przemysl .

Za wszelką współpracę mieszkańcom dziękujemy!

RTFankieta_mieszk_przemysl_pop_druk_UM_P-sl.rtf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-04-2015 13:07
Modyfikował: Sławomir Gaszyński | Data modyfikacji: 22-04-2015 13:30