13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga ważny komunikat dla osób korzystających z karty Przemyska Rodzina 3+ lub Karty Dużej Rodziny

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  z dniem 1 lutego 2015 r. wygasa  prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyznanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 275/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla z późń. zm.

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 21-04-2015 10:05
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 21-04-2015 10:11