23.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1

nieruchomość zabudowana

Kopernika 9

dz. nr 337/2 o pow. 0,3112 ha, nr 323/2 o pow. 0,0027 ha obr. 207

Teren zabudowy usługowo- handlowej z zielenią urządzoną (mpzp). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. uż. budynku 403,27 m2, pow. piwnic 115,10 m2, pow. poddasza nieuż. 166,70 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

przetarg 12.06.2018 r. ogłoszenie

2 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz. nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

przetarg 25.04.2018 r. ogłoszenie
3 nieruchomość gruntowa Plac Legionów Mickiewicza dz. nr 540/3
o pow. 0,0138 ha
obr. 207
Teren zabudowy usługowej "2U"
(mpzp)
Obszar "2U" w całości stanowi działkę inwestycyjną przewidzianą do zagospodarowania w jednym czasie
Działce znajdują się obiekty handlowe stanowiące nakłady osób trzecich
przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie

4

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0690 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

 

5

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

działka nr 132/15 przeznaczona do oddania
w użytkowanie wieczyste
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowiących drogę wewnętrzną podlega sprzedaży

przetarg 23.05.2018 r. ogłoszenie

6

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

7

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/4 o pow. 0,1251ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg rozstrzygnięty

8 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210
Działka przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
wykaz do 07.05.2018 r.
9 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg 25.04.2018 r. ogłoszenie
10

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 23.05.2018 r. ogłoszenie

11

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 23.05.2018 r. ogłoszenie
12 nieruchomość gruntowa Sobótki /
Krótka
dz. nr 325/1
o pow. 0,1541 ha
obr. 211
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

13 nieruchomość gruntowa Sobótki /
Krótka
dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
14 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
obr. 210
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie
15 nieruchomość niezabudowana Krucza udział 1/2 niewydz. części w działce nr 316 pow. 0,0394 ha
obręb 208
nieruchomość niezabudowana przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie
16

nieruchomość niezabudowana

Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

przetarg 09.05.2018 r. ogłoszenie

17 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 1 o pow. użytkowej 14,84 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. przetarg 25.04.2018 r. ogłoszenie
18 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 2 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali przetarg 25.04.2018 r. ogłoszenie
19 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 51/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 3 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

przetarg 25.04.2018 r. ogłoszenie

20 nieruchomość niezabudowana Kochanowskiego/ Sobińskiego dz. nr 159 o pow. 0,0943 ha obr. 202 nieruchomość niezabudowana przetarg 09.05.2018 r. ogłoszenie
21 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408 o pow. 0,0351 ha obr. 208 Działka niezabudowana  
22 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
Nieruchomość niezabudowana

przetarg 30.05.2018 r. ogłoszenie

23 nieruchomość niezabudowana  Wandy dz. nr 430
o pow. 0,0704 ha
i dz. nr 436/8
o pow. 0,0082 ha
obr. 212
Działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
24 nieruchomość niezabudowana  Wandy dz. nr 431
o pow. 0,0687 ha
i dz. nr 436/9
o pow. 0,0042 ha
obr. 212
Działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
25

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie

26 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 30.05.2018 r. ogłoszenie
27 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie
28 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 16.05.2018 r. ogłoszenie
29

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza Pusta

dz. nr 917/3 o pow. 3,9680 ha obr. 212, z możliwością wydzielenia:
kompl. A 2,0000 ha
kompl. B 1,9680 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
(mpzp)

przetarg rozstrzygnięty w części dot. kompl. B

30

nieruchomość niezabudowana

Przemysłowa

dz. nr 2/25 o pow. 7,9813 ha obr. 213, z możliwością wydzielenia:
kompl. F ok. 3,0 ha
kompl. G ok. 3,0 ha
kompl. H 1,98 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

wykaz do 02.05.2018 r.

31

lokal użytkowy na sprzedaż

Biblioteczna 4 lokal nr U 1

dz. nr 854 w obr. 207

lokal nr U 1 o powierzchni 47,71 m2

Lokal położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Bibliotecznej 4 z wejściem bezpośrednio od ul. Bibliotecznej, składa się z jednego pomieszczenia usługowego, zaplecza i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodno-kanalizację oraz CO podłączone do sieci miejskiej MPEC. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją A-71

W przygotowaniu

32 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka
w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.
Przetarg 11.04.2018 r.
33 lokal użytkowy na sprzedaż Moniuszki 10/U

dz. nr 1702 w obr. 207

lokal nr U o powierzchni 31,57 m2

Lokal użytkowy ozn. lit. „U” położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Moniuszki 10 z wejściem bezpośrednio od ul. Moniuszki, składa się dwóch pomieszczeń usługowych i zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną, brak kanalizacji oraz ogrzewania lokalu. Ściany malowane farbą emulsyjną, w jednym pomieszczeniu pokryte saidingiem. Posadzka w całym lokalu betonowa. Drzwi wejściowe i witryna drewniane starego typu. Budynek przy ul. Moniuszki 10 w Przemyślu wpisany jest jest indywidualnie do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod pozycją A-320, tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace w zakresie bryły budynku, elementów zewnętrznych jak i wnętrza lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Moniuszki 10 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Rokowania 07.03.2018 r.

34

Informacja o sprzedaży

lokalu użytkowego

Rynek 26/1U o pow. 66,68 m2 dz. nr 657 w obr. 207  o powierzchni 0,1208 ha KW Nr PR1P/00054253/1 Lokal użytkowy nr 1U położony jest na parterze w budynku przy ul. Rynek 26 składa się
z czterech pomieszczeń usługowych przedsionka oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizację oraz CO z MPEC. Budynek przy ul. Rynek 26 w części frontowej wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-245. Lokal znajduje się w części budynku, która nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków niemniej jednak cała nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską jako element układu urbanistycznego Miasta Przemyśla.
 
Przetarg 18.04.2018 r.
35 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Łozowa 2/3 pow. lokalu 25,02 m2, piwnica: 9,62 m2 i dwie komórki 3,49 m2 i 4,74 m2 dz. nr 514 w obr. 207  o powierzchni 0,0334 ha

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się
z jednego pokoju , kuchni oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem oraz kuchnią kaflową.  Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Przetarg 06.12.2017
36 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

II Rokowania 18.04.2018 r.

37 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

II Rokowania 18.04.2018 r.

38 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Kazimierza Wielkiego 9, Wyb. Piłsudskiego 29, Jagiellońska 3, Jagiellońska 11, Ratuszowa 7,

Kopernika 24,

Dworskiego 9, 22 i 28, Tarnawskiego 3, Smolki 19, Słowackiego 64, 3 Maja 67, Grunwaldzka 21 i 29

 

 

Przetarg 23.05.2018 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 1
 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 
40 nieruchomość niezabudowana ul. Okrężna działka nr 520
o pow. 0,0003 ha 
obręb 209
nieruchomość niezabudowana rokowania rozstrzygnięte
41 nieruchomość niezabudowana ul. Piasta Kołodzieja działka nr 773/2
o pow. 0,0102 ha 
obręb 212
nieruchomość niezabudowana

rokowania rozstrzygnięte

42 nieruchomość niezabudowana ul. Piasta Kołodzieja działka nr 773/3
o pow. 0,0052 ha 
obręb 212
nieruchomość niezabudowana rokowania rozstrzygnięte
43 nieruchomość niezabudowana ul. Piasta Kołodzieja działka nr 773/4
o pow. 0,0014 ha 
obręb 212
nieruchomość niezabudowana rokowania rozstrzygnięte
44 nieruchomość niezbudowana Plac Legionów działka nr 540/2
o pow. 0,0142 ha
obr. 207
teren zabudowy usługowej
(mpzp)
rokowania rozstrzygnięte
45 nieruchomość niezabudowana ul. Parkowa działka nr 1286/2
o pow. 0,0064 ha
obr. 207
teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
(mpzp)
rokowania 09.05.2018 r.
46 nieruchomość niezabudowana ul. Sobótki działka nr 405/4
o pow. 0,0450 ha
obr. 211
Działka przeznaczona pod miejsca postojowe dla potrzeb utworzenia Transgranicznego Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego ...
(decyzja o warunkach zabudowy)
Wykaz do 24.04.2018 r.
47 nieruchomość niezabudowana ul. Izydory Kossowskiej działka nr 1816/2
o pow. 0,0054 ha
obr. 207
nieruchomość niezabudowana wykaz do 25.04.2018 r.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl