12.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

 

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1

nieruchomość zabudowana

Kopernika 9

dz. nr 337/2 o pow. 0,3112 ha, nr 323/2 o pow. 0,0027 ha obr. 207

Teren zabudowy usługowo- handlowej z zielenią urządzoną (mpzp). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. uż. budynku 403,27 m2, pow. piwnic 115,10 m2, pow. poddasza nieuż. 166,70 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

wykaz do 30.05.2017 r.

2

nieruchomość zabudowana

Bakończycka 9

dz. nr 236/1 o pow. 0,2125 ha obr. 212

Nieruchomość zabudowana jest pokoszarowym budynkiem administracyjno-magazynowym o pow. uż. 1565,50 m2,  dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonym, indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-575 „Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego”. (brak mpzp)

przetarg 26.04.2017 r. ogłoszenie

3

nieruchomość zabudowana

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

dz. nr 180 o pow. 0,2735 ha w obr. 212 i dz. nr 181 o pow. 1,6017 ha obr. 212

Działka nr 180 w obr. 212 jest niezabudowana. Działka nr 181 w obr. 212 zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią socjalną o pow. użytkowej 419 m2.

Nieruchomość przeznaczona po zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z infrastrukturą techniczną
i obsługą komunikacyjną z ul. Żołnierzy I Armii WP.
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 26.04.2017 r. ogłoszenie

4 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz, nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

przetarg 21.06.2017 r. ogłoszenie

5

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0690 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

Wykaz do 04.05.2017 r.

6

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/22 o pow. 0,1028 ha, obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

7

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/23 o pow. 0,0633 ha, obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

8

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/24 o pow. 0,0637 ha, obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

9

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/26 o pow. 0,0642 ha, obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

10

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/27 o pow. 0,0723 ha, obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

11

nieruchomość niezabudowana

Bolesława Chrobrego

dz. nr 2915/17 o pow. 0,0449 ha obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obowiązującą linią zabudowy
(mpzp)

 

12 nieruchomość niezabudowana Bolesława Chrobrego dz. nr 2915/38 o pow. 0,0358 ha i dz. nr 1522/2 o pow. 0,0259 ha  obr. 202 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
Wykaz do 19.05.2017 r.
13 nieruchomość niezabudowana Bolesława Chrobrego dz. nr 2915/37 o pow. 0,0562 ha, dz. nr 1522/1 o pow. 0,0113 ha, dz.  nr 1523/2 o pow. 0,0043 ha obr. 202 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
Wykaz do 19.05.2017 r.

14

nieruchomość niezabudowana

Kardynała Wyszyńskiego

dz. nr 2916/4 o pow. 0,0886 ha obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 
15

nieruchomość niezabudowana

Kardynała Wyszyńskiego

dz. nr 2916/5 o pow. 0,0813 ha obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
​(mpzp)

 
16

nieruchomość niezabudowana

Kardynała Wyszyńskiego

dz. nr 2916/22 o pow. 0,0834 ha oraz udział 1/10 cz. w dz. nr 2916/24 obr. 202

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

17

nieruchomość niezabudowana

Kardynała Wyszyńskiego

dz. nr 2916/32 o pow. 0,0655 ha oraz udział 1/10 cz. w dz. nr 2916/24 obr. 202

pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

18

nieruchomość niezabudowana

Kardynała Wyszyńskiego

dz. nr 471/2, 472/2 i 2920/7 obr. 202 o łącznej pow. 0,0874 ha

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

 

19 nieruchomość niezabudowana Kardynała Wyszyńskiego dz. nr 436, nr 439 i nr 442 obr. 202 o łącznej pow. 0,1119 ha

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
(mpzp)

przetarg rozstrzygnięty

20

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

wykaz do 05.05.2017 r.

21 nieruchomość niezabudowana Stanisława Leszczyńskiego dz. nr 119
o pow. 0,1221 ha
obr. 212
  pod zabudowę mieszkaniowo‑usługową
(mpzp)
wykaz do 04.05.2017 r.
22

nieruchomość niezabudowana

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

 

23

nieruchomość niezabudowana

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/4 o pow. 0,1251ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

 

24 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu

25

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy)

wykaz w przygotowaniu

26

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

 
27 nieruchomość niezabudowana Sobótki / Krótka dz. nr 325/1
o pow. 0,1541 ha
obr. 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 26.04.2017 r. ogłoszenie
28 nieruchomość niezabudowana Sobótki / Krótka dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 26.04.2017 r. ogłoszenie

29

nieruchomość zabudowana

Sobótki

dz. nr 403/3
o pow. 0,2890 ha
obr. 211

Działka zabudowana jest budynkiem hali magazynowej o pow. użytkowej 387 m2.

przetarg  31.05.2017 r. ogłoszenie

30

nieruchomość zabudowana

gen. Andersa

dz. nr 300/1 o pow. 0,0412 ha wraz z udziałem 1/2 niewydz. cz. dz. nr 301/1 o pow. 0,0060 ha i nr 341 o pow. 0,0110 ha obr. 203

Działka nr 300/1 zabudowana jest murowanym budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 17 m2 i   powierzchni użytkowej 8,32 m2, natomiast działki nr 301/1 i nr 341 są niezabudowane

przetarg 31.05.2017 r. ogłoszenie

31 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408 o pow. 0,0351 ha obr. 208 Działka niezabudowana

 

32 nieruchomość niezabudowana Krucza udział 1/2 niewydz. części w działce nr 316 pow. 0,0394 ha
obręb 208
pod budowę zespołu garaży murowanych
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 10.05.2017 r. ogłoszenie

33

nieruchomość niezabudowana

Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

przetarg 26.04.2017 r. ogłoszenie

34 nieruchomość zabudowana Siemiradzkiego dz. nr 46
o pow. 0,0045 ha
obr. 212
działka zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 16 m2 przetarg 17.05.2017 r. ogłoszenie
35 nieruchomość zabudowana Siemiradzkiego dz. nr 47
o pow. 0,0034 ha
obr. 212
działka zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 15,60 m2 przetarg rozstrzygnięty
36 nieruchomość zabudowana Siemiradzkiego dz. nr 48
o pow. 0,0034 ha
obr. 212
działka zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 15,80 m2 przetarg rozstrzygnięty
37 nieruchomość zabudowana Siemiradzkiego dz. nr 49
o pow. 0,0033 ha
obr. 212
działka zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 15,80 m2 przetarg rozstrzygnięty
38 nieruchomość zabudowana Siemiradzkiego dz. nr 50
o pow. 0,0034 ha
obr. 212
działka zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 16,40 m2 przetarg rozstrzygnięty
39 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 1 o pow. użytkowej 14,84 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. przetarg 17.05.2017 r. ogłoszenie
40 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 2 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali przetarg 17.05.2017 r. ogłoszenie
41 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 51/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 3 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

przetarg 17.05.2017 r. ogłoszenie

42

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/8 o pow. 6,0430 ha oraz dz. nr 6/7 o pow. 0,0377 ha obr. 213 z możliwością wydzielenia:
kompl.K 1,0000ha,
kompl.L 1,2000ha,
kompl.M 1,5000ha,
kompl.N 1,0000ha,
kompl.P 1,0000ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

przetarg 27.04.2017 r. ogłoszenie

43

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza Pusta

dz. nr 917/3 o pow. 3,9680 ha obr. 212, z możliwością wydzielenia:
kompl. A 2,0000 ha
kompl. B 1,9680 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

przetarg 27.04.2017 r. ogłoszenie

44

nieruchomość niezabudowana

Przemysłowa

dz. nr 2/25 o pow. 7,9813 ha obr. 213, z możliwością wydzielenia:
kompl. F ok. 3,0 ha
kompl. G ok. 3,0 ha
kompl. H 1,98 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

wykaz do 02.05.2017 r.

45

lokal użytkowy na sprzedaż

Biblioteczna 4 lokal nr U 1

dz. nr 854 w obr. 207

lokal nr U 1 o powierzchni 47,71 m2

Lokal położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Bibliotecznej 4 z wejściem bezpośrednio od ul. Bibliotecznej, składa się z jednego pomieszczenia usługowego, zaplecza i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodno-kanalizację oraz CO podłączone do sieci miejskiej MPEC. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją A-71

Ogłoszenie II
ROKOWANIA 19.04.2017 r.

46 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka
w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.
Ogłoszenie
12.04.2017 r.
47 lokal użytkowy na sprzedaż Moniuszki 10/U

dz. nr 1702 w obr. 207

lokal nr U o powierzchni 31,57 m2

Lokal użytkowy ozn. lit. „U” położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Moniuszki 10 z wejściem bezpośrednio od ul. Moniuszki, składa się dwóch pomieszczeń usługowych i zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną, brak kanalizacji oraz ogrzewania lokalu. Ściany malowane farbą emulsyjną, w jednym pomieszczeniu pokryte saidingiem. Posadzka w całym lokalu betonowa. Drzwi wejściowe i witryna drewniane starego typu. Budynek przy ul. Moniuszki 10 w Przemyślu wpisany jest jest indywidualnie do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod pozycją A-320, tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace w zakresie bryły budynku, elementów zewnętrznych jak i wnętrza lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Moniuszki 10 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Ogłoszenie o rokowaniach
17.05.2017 r.

48 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Łozowa 2/2 pow. lokalu 25,02 m2, dwie piwnice: 4,40 m2 i 3,23 m2, komórka 3,15 m2 dz. nr 514 w obr. 207  o powierzchni 0,0334 ha

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się
z jednego pokoju , kuchni oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem oraz kuchnią kaflową. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokoju i kuchni panele podłogowe, a w łazience płytki ceramiczne. Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Przetarg 24.05.2017
 
49 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Łozowa 2/3 pow. lokalu 25,02 m2, piwnica: 9,62 m2 i dwie komórki 3,49 m2 i 4,74 m2 dz. nr 514 w obr. 207  o powierzchni 0,0334 ha

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się
z jednego pokoju , kuchni oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem oraz kuchnią kaflową.  Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Przetarg 24.05.2017
50 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Ogłoszenie o rokowaniach
08.03..2017 r.

51 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Ogłoszenie o rokowaniach
08.03.2017 r.

52 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Mickiewicza 24,    lokal nr 1U dz. nr 789 w obr. 207 lokal nr 1U o powierzchni 14,80 m2

Lokal użytkowy nr 1U położony jest na poziomie parteru z wejściem bezpośrednio od ul. Mickiewicza, składa się z jednego pomieszczenia usługowego i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodno-kanalizacyjną. Lokal nie posiada ogrzewania. Lokal nie posiada witryny. Budynek przy ul. Mickiewicza 24 objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Mickiewicza, tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)  Z uwagi na fakt, iż budynek  objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Ogłoszenie o rokowaniach
08.03.2017 r.

53 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Sportowa 8A dz. nr 330/2 w obr. 207, pow. działki 0,0048 ha, pow. lokalu użytkowego 33,60 m2 Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Sportowej 8A w śródmiejskiej części miasta Przemyśla. Komunikacja odbywa się bezpośrednio z ulicy Sportowej. Działka w całości (po obrysie budynku) zabudowana jest budynkiem użytkowym przy ul. Sportowej 8A. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, dach jednospadowy pokryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna stalowa jednoszybowa, drzwi wewnętrzna drewniane starego typu. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan i elektryczną. Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską jako element układu urbanistycznego Miasta Przemyśla na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod poz. A-705/709 z dnia 20 maja 1972 r. Ogłoszenie o II przetargu 17.05.2017 r.
54 Wykaz lokali użytkowych , przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony Wałowa7 (z wejściem od ul.Jagiellońskiej 23), K.Wielkiego9, Kopernika3, Dworskiego22,

Dworskiego 28, Smolki 19, Słowackiego 64, Słowackiego 23 - 2 lokale, Krasińskiego 8

  Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem 31.03.2017r.
55 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

ul. Krucza 1/1

(parter)  pow. lokalu 91,60 m2 , piwnica o pow. 8,60 m2

dz. nr 314 w obr. 208   Informacja

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

56 nieruchomość niezabudowana Paderewskiego działka nr 840/2
o pow. 0,0087 ha obręb 202
 

Rokowania rozstrzygnięte

57 nieruchomość niezabudowana Gen. Stanisława Maczka działka nr 909/14        o pow. 0,0014 ha  obręb 205

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej

wykaz do 02.06.2017 r. informacja