-1.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz. nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

przetarg 18.12.2018 r. ogłoszenie

2

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0690 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 09.01.2019 r. ogłoszenie

3

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

działka nr 132/15 przeznaczona do oddania
w użytkowanie wieczyste
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowiących drogę wewnętrzną podlega sprzedaży

przetarg w przygotowaniu

4

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

 

5 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210
Działka przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
6 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
 
7

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

Przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy).

przetarg w przygotowaniu

8

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

Przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

9 nieruchomość gruntowa ul. Sobótki dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)

 

10 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
obr. 210
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
 
11 nieruchomość niezabudowana ul. Zielińskiego / Batorego dz. nr 1252/4 o pow. 0,0109 ha
obr. 214
pod budowę budynku garażowego z dwoma boksami garażowymi (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
wykaz do 18.01.2019 r.
12 nieruchomość niezabudowana ul. Zielińskiego / Batorego dz. nr 1252/5 o pow. 0,0573 ha
obr. 214
pod budowę budynku garażowego z jedenastoma boksami garażowymi (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
wykaz do 18.01.2019 r.
13

nieruchomość niezabudowana

Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

 

14 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie

udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki  

nieruchomość niezabudowana

przetarg w dniu 12.12.2018 r. odwołany

15 nieruchomość niezabudowana Żurawica
gm. Żurawica
woj. podkarpackie
działka nr 1343/2
o pow. 0,2900 ha
obr. 0009 Żurawica
nieruchomość niezabudowana przetarg 09.01.2019 r. ogłoszenie
16 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
Nieruchomość niezabudowana

przetarg 12.12.2018 r. ogłoszenie

17 nieruchomość niezabudowana  Wandy dz. nr 430
o pow. 0,0704 ha
i dz. nr 436/8
o pow. 0,0082 ha
obr. 212
Działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 12.12.2018 r.

ogłoszenie

18 nieruchomość niezabudowana  Wandy dz. nr 431
o pow. 0,0687 ha
i dz. nr 436/9
o pow. 0,0042 ha
obr. 212
Działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 12.12.2018 r.

ogłoszenie

19 nieruchomość niezabudowana Swobodna

dz. nr 1039
pow. 0,0348 ha 
obręb 201

Nieruchomość niezabudowana przetarg rozstrzygnięty
20 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408 o pow. 0,0351 ha obr. 208 Działka niezabudowana  
21 nieruchomość niezabudowana Bielskiego działka nr 345
o pow. 0,0222 ha
obręb 205

Działka niezabudowana,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp)

przetarg rozstrzygnięty
22 nieruchomość niezabudowana Dojazdowa/ Słowackiego działka nr 395/4
o pow. 0,2507 ha  obręb 213
Działka niezabudowana
 (mpzp)
wykaz do 06.12.2018 r.
23 nieruchomość niezabudowana Sanocka działka nr 198/4
pow. 0,0254 ha
obręb 206

Działka niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę usługową
(mpzp "Sanocka I")

przetarg 16.01.2019 r. ogłoszenie
24

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 18.12.2018 r. ogłoszenie

25 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg w przygotowaniu
26 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 18.12.2018 r. ogłoszenie
27 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 18.12.2018 r. ogłoszenie
28 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/15
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
29

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza
Pusta

dz. nr 917/8 o pow.  2,0 ha obr. 212

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg rozstrzygnięty

30

nieruchomość niezabudowana

Przemysłowa

dz. nr 2/25 o pow. 7,9813 ha obr. 213, z możliwością wydzielenia:
kompl. F ok. 3,0 ha
kompl. G ok. 3,0 ha
kompl. H 1,98 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

przetarg rozstrzygnięty w części dotyczącej kompleksu F

31

lokal mieszkalny na sprzedaż

Komisji Edukacji Narodowej 1/3 

dz. nr 952 w obr. 207

PR1P/00009680/3

lokal o powierzchni 63,15 m2

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na drugim piętrze w budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, składa się z trzech pokoi, kuchni, ustępu i przedsionka. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. oraz ogrzewanie piecowe. Ściany malowane farbą emulsyjną. Podłogi wyłożone parkietem oraz deską podłogową. Drzwi wejściowe i witryna drewniane starego typu. Budynek przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod pozycją A-185 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.01.1987 r. tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace w zakresie bryły budynku, elementów zewnętrznych jak i wnętrza lokalu.
Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Rokowania 14.11.2018 r.

32 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka
w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.
Przetarg 12.12.2018 r.
33 lokal mieszkalny na sprzedaż Rejtana 6/6

dz. nr 895 w obr. 207

lokal o powierzchni 35,30 m2

Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na I piętrze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa się
z jednego pokoju, kuchni i wc na korytarzu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,08 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wod-kan. Lokal ogrzewany jest kuchnią kaflową i piecem kaflowym. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską (A-705/709) nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg rozstrzygnięty

34 lokal mieszkalny na sprzedaż

 

Rejtana 6/7

dz. nr 895 w obr. 207

lokal o powierzchni 58,43 m2


Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na I piętrze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa
się z dwóch pokoi, kuchni, p. pokoju i wc z łazienką. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie
-  kuchnia kaflowa i piece kaflowe.

Z uwagi na fakt,
iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską (A-705/709) nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 14.11.2018 r.
35 Informacja o dzierżawie na czas nieoznaczony  wolnostojącego budynku użytkowego budynek użytkowy nr 10/3494 (dawna apteka) o powierzchni użytkowej 108 m2 położony w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85 działka nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną (podlicznik energii elektrycznej), wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85.

 Osoba, z którą Gmina Miejska Przemyśl zawrze umowę dzierżawy budynku zobowiązana będzie do zawarcia umowy dzierżawy gruntu niezbędnego do obsługi budynku. o pow. 900 m2

Przetarg 28.11.2018 r.
36 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

II Przetarg 28.11.2018 r.

37 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

II Przetarg 28.11.2018 r.

38 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Wyb. Piłsudskiego 29, Jagiellońska 3, Jagiellońska 11, Ratuszowa 7, Grodzka 1, Kamienny Most 2, Kopernika 24, Mickiewicza 11,

Dworskiego 9, 22 , Tarnawskiego 3, Smolki 19, Słowackiego 64, 13, 85, 3 - go Maja 67, Grunwaldzka 21 i 29

 

 

Przetarg 24.08.2018 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 2

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 
39          
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl