32 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz. nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

 
2 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2

dz. 41
o pow. 0,0981 ha
dz. nr 42
o pow. 0,0188 ha
obr. 214

nieruchomość zabudowana Wykaz do 25.07.2019 r.

3

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0682 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

4

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

przetarg 17.07.2019 r. ogłoszenie

5

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

6 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 17.07.2019 r. ogłoszenie
7 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
8 nieruchomość niezabudowana rejon ulicy Władysława Łokietka dz. nr 426 o pow. 0,2455 ha obr. 201 nieruchomość niezabudowana - ZNn4 - teren zieleni niskiej (mpzp) przetarg w przygotowaniu
9

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy).

przetarg 17.07.2019 r. ogłoszenie

10

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 17.07.2019 r. ogłoszenie

11 nieruchomość gruntowa Sobótki / Krótka dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 10.07.2019 r. ogłoszenie

12 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
obr. 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
Przetarg 03.07.2019 r. ogłoszenie
13 nieruchomość niezabudowana ul. Zielińskiego / Batorego dz. nr 1252/4 o pow. 0,0109 ha
obr. 214
pod budowę budynku garażowego z dwoma boksami garażowymi (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 24.07.2019 r. ogłoszenie
14 nieruchomość niezabudowana ul. Zielińskiego / Batorego dz. nr 1252/5 o pow. 0,0573 ha
obr. 214
pod budowę budynku garażowego z jedenastoma boksami garażowymi (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 24.07.2019 r. ogłoszenie
15

nieruchomość niezabudowana

ul. Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

 

16 nieruchomość niezabudowana ul. Sybiraków dz. nr 1457/3
o pow. 0,0062 ha
w obrębie 208
nieruchomość niezabudowana  przetarg 10.07.2019 r. ogłoszenie
17 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie

udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki  

nieruchomość niezabudowana

przetarg w przygotowaniu

18 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
Nieruchomość niezabudowana

przetarg 24.07.2019 r. ogłoszenie

19 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207
Działka niezabudowana
 (mpzp)
przetarg 10.07.2019 r. ogłoszenie
20 nieruchomość zabudowana Rakoczego  działka nr 1453
o pow. 0,0610 ha
obręb 207
Działka zabudowana przetarg 24.07.2019 r. ogłoszenie
21 nieruchomość niezabudowana Tarniowa

działka nr 1063
o pow. 0,0665 ha
obręb 214

od budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 31.07.2019 r. ogłoszenie
22 nieruchomość niezabudowana rejon ul. Rzeźniczej

działka nr 501
o pow. 0,0313 ha
obręb 208

nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
23 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408
o pow. 0,0351 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
24 nieruchomość niezabudowana Przemysłowa dz. nr 2/30 o pow. 6,4813 ha
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
przetarg 31.07.2019 r. ogłoszenie
25

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 

26 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
27 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
28 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
29 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/15
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
 
30 J. Słowackiego 85   Budynek nr 1/3494 położony jest  w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, na działce nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8
i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85
Część budynku (parter) użytkowego nr 1/3494 (przychodnia), składającej się z 28 pomieszczeń użytkowych (biurowe, gospodarcze i sanitarne) o łącznej powierzchni 590,91 m2, w tym powierzchnia użytkowa korytarza 91,16 m2 i powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych 499,75 m2. Przetarg 28.02.2019 r.
31 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka
w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.
Przetarg w przygotowaniu
32 lokal mieszkalny na sprzedaż Rejtana 6/6

dz. nr 895 w obr. 207

lokal o powierzchni 35,30 m2

Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na I piętrze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa się
z jednego pokoju, kuchni i wc na korytarzu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,08 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wod-kan. Lokal ogrzewany jest kuchnią kaflową i piecem kaflowym. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską (A-705/709) nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg rozstrzygnięty

33 lokal mieszkalny na sprzedaż Rejtana 6/7

dz. nr 895 w obr. 207

lokal o powierzchni 58,43 m2

Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na I piętrze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa
się z dwóch pokoi, kuchni, p. pokoju i wc z łazienką. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie
-  kuchnia kaflowa i piece kaflowe.

Z uwagi na fakt,
iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską (A-705/709) nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg rozstrzygnięty
34 Informacja o dzierżawie na czas nieoznaczony  wolnostojącego budynku użytkowego budynek użytkowy nr 10/3494 (dawna apteka) o powierzchni użytkowej 108 m2 położony w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85 działka nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną (podlicznik energii elektrycznej), wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85.

 Osoba, z którą Gmina Miejska Przemyśl zawrze umowę dzierżawy budynku zobowiązana będzie do zawarcia umowy dzierżawy gruntu niezbędnego do obsługi budynku. o pow. 900 m2

Przetarg rozstrzygnięty
35 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 10.07.2019 r.

36 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 10.07.2019 r.

37 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

 Kopernika 24, Mickiewicza 11 i 20, Dworskiego 9 (dwa lokale), Słowackiego 13, Jagiellońska 3, Franciszkańska 21 z wejściem od K. Wielkiego 22

Ratuszowa 7,

Smolki 19,

Słowackiego 64,

Słowackiego 85

 

 

Przetarg 28.02.2019 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 1

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 
38 nieruchomość niezabudowana Mikołaja Reja działka nr 1249/2 o pow. 0,0022 ha obręb 207 nieruchomość niezabudowana rokowania 26.06.2019 r. ogłoszenie
39 nieruchomość niezabudowana

miejscowość Teodorówka  

gm. Dukla

woj. podkarpackie

udział wynoszący 1/2 niewydzielonych części w działce nr 1055 obręb 0017 Teodorówka gm. Dukla

nieruchomość niezabudowana

(mpzp)

wykaz do 09.07.2019 r.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl