11.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

 

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1

nieruchomość zabudowana

Kopernika 9

dz. nr 337/2 o pow. 0,3112 ha, nr 323/2 o pow. 0,0027 ha obr. 207

Teren zabudowy usługowo- handlowej z zielenią urządzoną (mpzp). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. uż. budynku 403,27 m2, pow. piwnic 115,10 m2, pow. poddasza nieuż. 166,70 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

przetarg 17.01.2018 r. ogłoszenie

2

nieruchomość niezabudowana

Grochowska

działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210

Działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)

 

przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie

3 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz, nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

wykaz w przygotowaniu

4

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0690 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie

5

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

przetarg 20.12.2017 r. ogłoszenie

6 nieruchomość niezabudowana Kamienny Most Chmielna dz. nr 355
o pow. 0,0060 ha
obr. 207
  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z zabudową usługową
(mpzp)
przetarg zakończony
7

nieruchomość niezabudowana

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 14.12.2017 r. ogłoszenie

8

nieruchomość niezabudowana

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/4 o pow. 0,1251ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 14.12.2017 r. ogłoszenie

9 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
wykaz  do 22.01.2018 r.
10

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 14.12.2017 r. ogłoszenie

11

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 20.12.2017 r. ogłoszenie
12 nieruchomość niezabudowana Sobótki /
Krótka
dz. nr 325/1
o pow. 0,1541 ha
obr. 211
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 20.12.2017 r. ogłoszenie
13 nieruchomość niezabudowana Sobótki /
Krótka
dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 20.12.2017 r. ogłoszenie
14 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
obr. 210
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 14.12.2017 r. ogłoszenie
15 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408 o pow. 0,0351 ha obr. 208 Działka niezabudowana

 

16 nieruchomość niezabudowana Krucza udział 1/2 niewydz. części w działce nr 316 pow. 0,0394 ha
obręb 208
pod budowę zespołu garaży murowanych
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
17

nieruchomość niezabudowana

Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

przetarg w przygotowaniu

18 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza działka nr 422/2 o pow. 0,0337 ha i działka nr 422/5 o pow. 0,0222 ha obr. 208 nieruchomość niezabudowana przetarg rozstrzygnięty
19 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 1 o pow. użytkowej 14,84 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. wykaz do 23.01.2018 r.
20 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 50/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 2 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wykaz do 23.01.2018 r.
21 nieruchomość zabudowana Żulińskiego udział 51/1000 niewydz. części w działkach     nr 2894 pow. 0,0711 ha i nr 841 pow. 0,0159 ha obr. 202 Lokal niemieszkalny - boks garażowy nr 3 o pow. użytkowej 15,12 m2 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

wykaz do 23.01.2018 r.

22 nieruchomość zabudowana Sucha dz. nr 376/1 o pow. 0,0163 ha obr. 206

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
(mpzp)

przetarg 14.12.2017 r. ogłoszenie
23

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie

24 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 20.12.2017 r. ogłoszenie
25 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie
26 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie
27

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza Pusta

dz. nr 917/3 o pow. 3,9680 ha obr. 212, z możliwością wydzielenia:
kompl. A 2,0000 ha
kompl. B 1,9680 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
(mpzp)

przetarg 06.12.2017 r. ogłoszenie

28

nieruchomość niezabudowana

Przemysłowa

dz. nr 2/25 o pow. 7,9813 ha obr. 213, z możliwością wydzielenia:
kompl. F ok. 3,0 ha
kompl. G ok. 3,0 ha
kompl. H 1,98 ha

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(mpzp)

przetarg 31.01.2018 r. ogłoszenie

29

lokal użytkowy na sprzedaż

Biblioteczna 4 lokal nr U 1

dz. nr 854 w obr. 207

lokal nr U 1 o powierzchni 47,71 m2

Lokal położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Bibliotecznej 4 z wejściem bezpośrednio od ul. Bibliotecznej, składa się z jednego pomieszczenia usługowego, zaplecza i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodno-kanalizację oraz CO podłączone do sieci miejskiej MPEC. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją A-71

W przygotowaniu

30 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka
w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.
Przetarg 17.01.2017 r.
31 lokal użytkowy na sprzedaż Moniuszki 10/U

dz. nr 1702 w obr. 207

lokal nr U o powierzchni 31,57 m2

Lokal użytkowy ozn. lit. „U” położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Moniuszki 10 z wejściem bezpośrednio od ul. Moniuszki, składa się dwóch pomieszczeń usługowych i zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną, brak kanalizacji oraz ogrzewania lokalu. Ściany malowane farbą emulsyjną, w jednym pomieszczeniu pokryte saidingiem. Posadzka w całym lokalu betonowa. Drzwi wejściowe i witryna drewniane starego typu. Budynek przy ul. Moniuszki 10 w Przemyślu wpisany jest jest indywidualnie do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod pozycją A-320, tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace w zakresie bryły budynku, elementów zewnętrznych jak i wnętrza lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Moniuszki 10 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

II Przetarg 10.01.2017 r.

32 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Łozowa 2/2 pow. lokalu 25,02 m2, dwie piwnice: 4,40 m2 i 3,23 m2, komórka 3,15 m2 dz. nr 514 w obr. 207  o powierzchni 0,0334 ha

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się
z jednego pokoju , kuchni oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem oraz kuchnią kaflową. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokoju i kuchni panele podłogowe, a w łazience płytki ceramiczne. Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Rozstrzygnięty
 
33 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Łozowa 2/3 pow. lokalu 25,02 m2, piwnica: 9,62 m2 i dwie komórki 3,49 m2 i 4,74 m2 dz. nr 514 w obr. 207  o powierzchni 0,0334 ha

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się
z jednego pokoju , kuchni oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem oraz kuchnią kaflową.  Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Przetarg 06.12.2017
34 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 20.12.2017r.

35 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 20.12.2017 r.

36 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Kazimierza Wielkiego 26,

Kazimierza Wielkiego 8, Ratuszowa 7, J. Słowackiego 64

Smolki 19, Tarnawskiego 3, Dworskiego 9, 22 i 28, Biblioteczna 4, M. Kopernika 3, 3 Maja 67

 

Przetarg 15.01.2018 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 4
 

37 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

ul. Krucza 1/1

(parter)  pow. lokalu 91,60 m2 , piwnica o pow. 8,60 m2

dz. nr 314 w obr. 208

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Kruczej 1 i składa się z dwóch pokoi, dwóch kuchni oraz wc na korytarzu. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 4,20 m2 i 4,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewanie piecowe oraz kuchnie kaflowe. Ściany malowane farbą emulsyjną, podłogi drewniane pokryte   linoleum. Lokal wymaga remontu. Budynek przy ul. Kruczej 1 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagosopdarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Rozstrzygnięty

.

38 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

ul. 3 Maja 43/9

2 piętro, pow. lokalu 23,85 m2 , piwnica o pow. 3,68 m2

działka nr 1099 o pow. 0,0291 ha w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00051632/1

Lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym oraz wc na korytarzu wspólnego dla lokali 5, 8 i 9.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, brak ogrzewania (zdemontowana kuchnia kaflowa). Ściany malowane farbą emulsyjną, podłogi drewniane pokryte linoleum. Lokal wymaga remontu.  Budynek przy ul. 3 Maja 43 w Przemyślu wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod pozycją A-347 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. 3 Maja 43 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Rozstrzygnięty
39 Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka 65/2 parter, pow. lokalu 27,00 m2 działka nr 1505/2 o pow. 0.0419 ha, obręb 205 KW PR1P/0089201/6

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 65
i składa się z jednego pokoju, kuchni i korytarza oraz wc znajdujące się w części wspólnej budynku z wejściem od zewnątrz. Lokal wyposażony jest w instalację kanalizacyjną. Instalacja elektryczna nieczynna (licznik zdjęty), instalacja wodna odłączona od sieci miejskiej (niedrożny przyłącz wodny), ogrzewanie piecowe. Ściany malowane farbą emulsyjną, podłogi drewniane w stanie złym, okna starego typu do wymiany. Lokal jak
i części wspólne budynku wymaga remontu kapitalnego. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 65
w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Grunwaldzkiej dla przedmiotowego lokalu nie zostało wykonane świadectwo energetyczne.

Rozstrzygnięty
40 grunt przeznaczony do dzierżawy ul. Aleksandra Fredry

część działki
nr 1154
obręb 207

do dzierżawy przeznaczona jest część działki o powierzchni 0,0140 ha z przeznaczeniem na parking (80 m2) oraz na rekreację (60 m2) przetarg 10.01.2018 r. ogłoszenie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 

41

nieruchomość niezabudowana ul. Lwowska

działka nr 259
o pow. 0,0084 ha  obręb 214

nieruchomość niezabudowana,
teren mieszkaniowo-usługowy
(mpzp)
wykaz do 16.01.2018 r.
42 nieruchomość niezabudowana ul. Kazimierza Opalińskiego działka nr 985/14
o pow. 0,0030 ha
obręb 202
nieruchomość niezabudowana objęta ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego rokowania 06.12.2017 r. informacja
43 nieruchomość niezabudowana ul. Łowiecka działka nr 699 o pow. 0,0354  obręb 216    Kruhel Wielki nieruchomość niezabudowana, wykaz do 17.01.2018 r.