12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacje dla rodziców i uczniów

 • book-4126483_960_720.jpeg Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla 18-06-2019 10:24

  W dniach od 19 do 30 czerwca br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

 • student-3500990_960_720.jpeg Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla 06-09-2018 12:28

  W związku z realizacją Uchwały nr 113/2017 r. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia  szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, zmienionej  Uchwałą nr 71/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018r. - poniżej podaję listę uczniów, którym w roku szkolnym 2017/2018 zostały przyznane Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla:

 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla 31-08-2017 14:15

  Działając na podstawie § 4 pkt 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, poniżej podaję listę uczniów, którym w roku szkolnym 2016/2017 zostały przyznane Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla:

 • przybory szkolne.jpeg Wyprawka szkolna 2017/2018 23-08-2017 08:47

  W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • Oferta zajęć w czasie ferii szkolnych 18-01-2016 11:27
 • 0948342-780x585.jpeg Wyprawka szkolna 2016/2017 30-07-2015 11:10

  W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • przedszkolaki.png Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA 05-05-2015 14:35

  Szanowni Państwo!!!

  Uprzejmie informuję, że trwa rekrutacja uzupełaniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 i potrwa do 20 maja 2015.

 • vedukacja-nabor-ponadgim.jpeg Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych 04-05-2015 14:56

  Szanowni Państwo

  Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN. 

 • dzieci_do_szkoly.jpeg Zakończenie etapu potwierdzania woli do szkół podstawowych 23-04-2015 14:50

  W dniu 24 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi zamknięcie etapu potwierdzenia woli w elektronicznej rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych. Aby dziecko zostało ostatecznie przyjęte do szkoły  rodzic w ww. terminie zobowiązany jest do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

 • vedukacja-nabor-gimnaz.jpeg W Przemyślu ruszył elektroniczny nabór do miejskich gimnazjów 21-04-2015 13:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl