10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Niebawem rozpocznie się budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San

Generalny wykonawca zadania „ Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” SKANSKA S.A. i budową kładki pieszo-rowerowej na rzece San informuje, iż w okresie od 4 maja do 31 października br. nastąpi częściowe wyłącznie z ruchu deptaków przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego (od strony rzeki San) na odcinku ok. 100 metrów pomiędzy mostem Orląt Przemyskich, a hotelem „Accademia”:

  • Zamknięty zostanie deptak na wspomnianym odcinku;
  • Zwężona zostanie jezdnia Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego z 8 m do 6 m na odcinku ok. 150 m;
  • Zostanie wykonane poszerzenie istniejącego chodnika od strony muru oporowego;
  • Wykonane zostaną techniczne dojazdy do placu budowy.

oraz Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II:

  • Zamknięty zostanie chodnik od strony rzeki San;
  • Mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu pojazdów w związku z doraźnym zajęciem jednego pasa ruchu bądź chwilowego zajęcia całej szerokości drogi na długości drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: Żeromskiego i Kasprowicza.

 W tym czasie wdrożony zostanie projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu we wspomnianych lokalizacjach. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie ulic w tym czasie.  Projekt tymczasowej organizacji ruchu otrzymał pozytywne opinie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu oraz Komendy Miejskiej Policji oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

 

 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 17-04-2015 07:35
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 17-04-2015 07:37