14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MPEC Przemyśl zapowiada coroczną przerwę remontową sieci przesyłowej

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2015r. PRZERWIE REMONTOWEJ w dniach 29.06 - 05.07.2015r. W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla.


Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych urządzeń ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej. Oprócz planowanej przerwy (29.06-05.07.2015r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wcześniejsze wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

www.mpec.przemysl.pl

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 16-04-2015 20:30
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 16-04-2015 20:30