13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski MPEC i PGNiG Termika wybudują układ kogeneracyjny w Przemyślu

umtermika.png
9 kwietnia 2015r. w Przemyślu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. a PGNiG Termika S.A. została zawarta umowa dzierżawy działki gruntowej na terenie ciepłowni Zasanie, umożliwiająca BUDOWĘ UKŁADU KOGENERACYJNEGO zasilanego gazem ziemnym, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Inwestycja będzie wykonywana i finansowana przez PGNiG Termika. Łaczna moc projektowanego układu to ok. 5 MWt / 5 MWe. 

Wspomniana umowa, jak również umowy pokrewne określające zasady przyszłej współpracy pomiędzy obiema spółkami, stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie zawartego w listopadzie ub.r. pomiędzy obiema spółkami i Miastem Przemyśl "Porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła".

Wg założeń w układzie kogeneracyjnym, który będzie eksploatowany przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, wytwarzanych będzie rocznie ok 120 tys. GJ ciepła, czyli ok 25% obecnej produkcji.

Realizacja wspomnianej inwestycji pozwoli m.in. na całkowite wyłączenie z eksploatacji w okresie od maja do końca września każdego roku znajdujących się na wyposażeniu ciepłowni kotłów węglowych, co nie tylko ograniczy wielkość emitowanych przez ciepłownię zanieczyszczeń ale i pozwoli wyeliminować lub znacznie ograniczyć uciążliwe dla wielu mieszkańców coroczne przerwy remontowe.
Zgodnie z ustaleniami, rozpoczęcie dostaw ciepła z układu kogeneracyjnego nastąpi najpóźniej w grudniu 2018r.

Strony umowy zadeklarowały, że budowa elektrociepłowni nie powinna spowodować wzrostu opłat za ciepło dla jego odbiorców.

Źródło: www.mpec.przemysl.pl

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 11-04-2015 08:54
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 11-04-2015 08:54