2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w wieku 45 lat i więcej (art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U z 2015r., poz. 149)  od dnia 14 kwietnia 2015 r. Nabór wniosków zostanie zamknięty w dniu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do wyczerpania limitu środków w wysokości 30.240,00 PLN. Prosimy pracodawców o uważne zapoznanie się z treścią wniosku i rzetelne jego wypełnienie!

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Przemyślu lub przesyłać pocztą na adres urzędu.

Druki do pobrania

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl