7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w wieku 45 lat i więcej (art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U z 2015r., poz. 149)  od dnia 14 kwietnia 2015 r. Nabór wniosków zostanie zamknięty w dniu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do wyczerpania limitu środków w wysokości 30.240,00 PLN. Prosimy pracodawców o uważne zapoznanie się z treścią wniosku i rzetelne jego wypełnienie!

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Przemyślu lub przesyłać pocztą na adres urzędu.

Druki do pobrania

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 11-04-2015 08:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-04-2015 08:42