9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości"

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara w obornikach realizuje projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości", współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu zakłada się realizację programu szkoleniowego w zakresie obsługi komputera (96h) na poziomie podstawowym (ECDL START).

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku 18 - 64 lata
  • zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego
  • zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie

W projekcie może wziąć udział łącznie 192 uczestników, w tym 87 osób powyżej 50 r. ż.

Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz podniesienia umiejętności w zakresie obsługi komputera będą miały możliwość bezpłatnie uzyskać certyfikat ECDL START.

Informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.pes.net.pl

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 29-03-2015 09:05
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 29-03-2015 09:07