2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uczniowie z Dolnego Kubina i Egeru w Przemyślu.

W środę 25.03 grupa uczniów z Dolnego Kubina na Słowacji i z Egeru na Węgrzech spotkali się z władzami miasta Przemyśla. Uczniowie ci byli gośćmi Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu. Wszystkie te trzy szkoły realizują projekt zatytułowany "Nasze cyfrowe laboratorium przyrodnicze". Jest on finansowany przez Program wymiany międzynarodowej Erasmus +. Projekt będzie realizowany 3 lata do 2017 roku. Zakłada wymianę międzynarodową w obrębie tych trzech krajów. W wyniku wzajemnych spotkań powstaną wydawnictwa na temat energii odnawialnej i zostaną zorganizowane liczne imprezy w krajach członkowskich projektu. Projekt będzie upowszechniany przez strony internetowe oraz platformy edukacyjne, które będą forami do wymiany materiałów edukacyjnych projektugimnazjum_5_spotkanie.jpeg

tekst: Gimnazjum Nr 5

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl