7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jesteśmy wśrod najlepszych

Szkoła Podstawowa  nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła, który został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów współpracujących z MEN i tym samym dołączyła do najlepszych szkół w Polsce. Głównym założeniem programu  jest wskazanie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom. Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 16 w ubiegłym roku szkolnym (podobnie jak w poprzednim), w oparciu o dane  podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jako jedyni w Przemyślu,  osiągnęli  bardzo wysoki 8 wynik w dziewięciostopniowej skali staninowej. Skuteczne zarządzanie, odpowiednia infrastruktura i bogata baza dydaktyczna oraz wspaniały wynik egzaminu zewnętrznego zostały potwierdzone certyfikatem Wiarygodna Szkoła

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl