18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jesteśmy wśrod najlepszych

Szkoła Podstawowa  nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła, który został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów współpracujących z MEN i tym samym dołączyła do najlepszych szkół w Polsce. Głównym założeniem programu  jest wskazanie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom. Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 16 w ubiegłym roku szkolnym (podobnie jak w poprzednim), w oparciu o dane  podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jako jedyni w Przemyślu,  osiągnęli  bardzo wysoki 8 wynik w dziewięciostopniowej skali staninowej. Skuteczne zarządzanie, odpowiednia infrastruktura i bogata baza dydaktyczna oraz wspaniały wynik egzaminu zewnętrznego zostały potwierdzone certyfikatem Wiarygodna Szkoła

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 23-03-2015 18:59
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 23-03-2015 18:59