0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 10 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Przemyśla. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za liczny udział. Pan Prezydent poinformował zebranych o planowanych w Przemyślu obchodach Roku Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie poprosił o wszelkie uwagi i propozycje  dotyczące współpracy, które pomogą usprawnić wzajemne relacje.

Następnie głos zabrał Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, który dokonał podsumowania współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

Z kolei Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Duda przedstawiła zebranym informację na temat prac Rady.

Ważnym punktem spotkania było omówienie programu uroczystości rocznicowych w Przemyślu. Naczelnik Wydziału Kultury Barbara Łapka przybliżyła wstępny program IV Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 31 maja 2015 r.

Na zakończenie Pani Jadwiga Duda złożyła wszystkim obecnym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl