11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Samorządowcy z Podkarpacia spotkali się w Przemyślu, aby dyskutować o realizacji Programu Strategicznego - Błękitny San

DSC_3365.jpegW środę 18 marca br. w Przemyślu odbyło się spotkanie związane z realizacją Programu Strategicznego „Błękitny San”, któremu przewodniczył Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Adam Pęzioł Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przybyłych: parlamentarzystów, samorządowców oraz pracowników samorządowych z terenu województwa Podkarpackiego powitał Robert Choma Prezydent Miasta.

Aktualne zagadnienia związane z realizacją Programu mówił Władysław Ortyl Marszałek Województwa. Podkreślił on, iż program nie jest związany wyłącznie z gospodarką wodną, dodał że: - zakłada również działania związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zagrożeniom jakie może nieść za sobą rzeka San oraz rozwój turystyki na terenie położonych przy Sanie. Zachęcał samorządowców do współpracy przy realizacji projektów w ramach tego programu. Władysław Ortyl podkreślił, iż dzisiejsze spotkanie służy przede wszystkim pokazaniu modelu w jakim ten program będzie wdrażany i jakie dziedziny będzie obejmował. Prezes Adam Pęzioł omówił szczegółowo zagadnienia związane z finansowaniem projektów oraz wspólnie z Marszałkiem Województwa odpowiedział na pytania i wątpliwości obecnych na sali samorządowców.

Robert Choma dziękując za zorganizowanie w Przemyślu posiedzenia zwrócił uwagę, iż program nie jest już sferą planów, ale konkretnych działań. Prezydent wspomniał również o projektach jakie będą realizowane w Przemyślu w ramach Programu Strategicznego „Błękitny San”.  Będą to nie tylko projekty takie jak kanalizacja, budowa zbiorników retencyjnych, ale również wsparcie dla projektów, których celem będzie udostępnienie Sanu dla szeroko rozumianej turystyki.

 

 

Program Strategiczny „Błękitny San”, podobnie jak drugi przygotowany przez władze regionalne i lokalne Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad służy realizacji założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej zapisy w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin poło Programu obejmuje obszar 48 jednostek samorządu terytorialnego, położonych wzdłuż biegu rzeki San od południowo-wschodniego krańca województwa podkarpackiego po jego północno-zachodnie granice.

Program ma przyczynić się przede wszystkim do podniesienia poziomu życia mieszkańców gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San. Przedmiotem Programu jest obszar tych gmin wraz z ich zasobami endogennymi oraz powiązaniami egzogenicznymi, aktualnie występującymi i potencjalnymi, których właściwe wykorzystanie w procesie rozwoju może przyczynić się do poprawy poziomu konkurencyjności tego obszaru, a w konsekwencji zapewnić mu trwały wzrost i rozwój gospodarczy prowadzący do poprawy życia mieszkańców.

Poprzez zapewnienie spójności PSBS z systemem krajowego i regionalnego programowania i realizacji polityki rozwoju, jego realizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Kontrakcie Terytorialnym.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 18-03-2015 13:58
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 27-03-2015 14:14