List Prezydenta Miasta Przemyśla

„Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi kierować własnym państwem i za nie odpowiadać. I do tego służy samorząd”.

Prof. Jerzy Regulski

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Miasta Przemyśla

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządu Terytorialnego. Senatorowie wyrazili w ten sposób przekonanie, że „idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”. Uchwała oddaje pamięć dokonaniom pierwszego niekomunistycznego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przypomina, że reforma samorządowa z 1990 r. „rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła na szeroką skalę do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości”.

W bieżącym roku przypada 25. rocznica wejścia w życie ustawy samorządowej z 8 marca 1990 r. oraz pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r., wyborów, które stanowiły milowy krok na drodze ku samorządności. Niewątpliwie reforma ta miała swoje źródło w zrywie solidarnościowym, a rozpoczynając proces zmian, przyczyniła się do wzbudzenia aktywności obywatelskiej.

Samorząd jest bazą naszej obywatelskości; tutaj uczymy się odpowiedzialności za dobro wspólne, za drugiego człowieka, tutaj, wreszcie, dojrzewamy do podejmowania różnorodnych ról społecznych. W samorządzie tworzymy warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych i budowania partnerskich relacji z władzą publiczną.

Władze miasta Przemyśla wychodząc naprzeciw inicjatywie Senatu RP pragną aktywnie włączyć się w obchody Roku Samorządu Terytorialnego. Proponujemy, aby ten rok  stał się przede wszystkim okazją do radości i  świętowania, do wdzięcznej pamięci o wszystkich osobach – prezydentach, radnych i mieszkańcach, którzy, zyskując społeczne zaufanie, przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Chcemy o nich pamiętać, a najbardziej zasłużonych uhonorować.

Zwracam się z prośbą do wszystkich Mieszkańców Miasta Przemyśla o aktywne włączenie się w obchody Roku Samorządu. Zapraszam szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do inicjowania działań związanych z Rokiem Samorządu – konferencji, spotkań, konkursów, happeningów.

Zachęcam Państwa do zgłaszania wszelkich pomysłów, które zostaną zamieszczone na miejskiej stronie internetowej. Na bieżąco będziemy informowali o wszystkich podejmowanych działaniach. 

Centralne uroczystości rocznicowe w naszym mieście odbędą się w dniach 29-31 maja. W tych dniach zostanie zorganizowana konferencja popularnonaukowa oraz szereg imprez plenerowych, w tym piknik organizacji pozarządowych.  

Mam nadzieję, że ten czas wspólnego świętowania przybliży nas do siebie i wzmocni nasze poczucie wspólnoty oraz uaktywni pokłady obywatelskiej aktywności.

Prezydent Miasta
Robert Choma

SKMBT_28315031313190.jpeg

SKMBT_28315031313200.jpeg

 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 13-03-2015 13:34 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 24-05-2015 14:46

Na skróty