14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne wpłacanych przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 28 listopada 2014r. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuję, iż od dnia 01.04.2015r. obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują spółdzielnie mieszkaniowe. Od tego dnia „opłata śmieciowa” będzie uiszczana na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl przez spółdzielnie, a wliczana będzie do opłat eksploatacyjnych.

W związku z powyższym, w celu realizacji tego obowiązku zwracamy się z prośbą do użytkowników lokali mieszkalnych o przekazanie spółdzielni mieszkaniowej, informacji niezbędnych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności liczby osób zamieszkujących lokal.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które dokonały wcześniej wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 2015r. bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na jego konto, mają prawo do zwrotu nadpłaty za wskazany okres. W tym celu należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Przemyśla z pisemnym wnioskiem.


Prezydent Miasta
Przemyśla

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 10-03-2015 14:27
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 10-03-2015 14:27