13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyły się obrady XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

zmp-02.jpeg
W piątek 6 marca br. zakończył się drugi, ostatni dzień obrad XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich i Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego. O „Samorządnej Rzeczypospoliej” mówił prof. Jerzy Buzek. Była to również okazja do podsumowania ćwierćwiecza funkcjonowania samorządów w Polsce oraz dyskusji na temat możliwości rozwiązywania trudności i wyzwań jakie stawia przed samorządowcami współczesność. Nie zabrakło również uchwał programowych i stanowisk w poruszanych sprawach. Podczas spotkania głos zabrał również Bronisław Komorowski Prezydent RP. Podkreślił, że w kraju samorząd cieszy się dużą akceptacją społeczną.

zmp-03.jpeg
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic został prezesem Związku Miast Polskich. Uczestnicy kongresu przyjęli skierowane do rządzących przesłanie, zawierające docelową wizję samorządu terytorialnego. Zawarto w nim kwestie samodzielności samorządów, ich finansów czy organizacji. Samorządowcy zaapelowali też o systemowy przegląd prawa samorządowego. Do nowego Zarządu ZMP został również jednogłośnie wybrany Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.
Organizatorem kongresu było sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.
Kongres w Poznaniu otwiera cykl wydarzeń organizowanych w całej Polsce w związku z 25-leciem samorządu terytorialnego.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 09-03-2015 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2015 14:36