9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Piąta edycja polsko - ukraińskiej konferencji w Krasiczynie

logo_pol-ukr.jpeg
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz ze współorganizatorami, w dniach 26-27.03.2015 r., serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji międzynarodowej konferencji pod hasłem: „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego” podejmującej problematykę transgraniczną, a w szerszym kontekście środkowoeuropejską. Przedstawiciele władz centralnych, lokalnych, samorządowych, służby mundurowych, jak i oczywiście przedsiębiorcy, pracować będą nad rozwiązywaniem aktualnych problemów i optymalizacją funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej. Celem tej pracy jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości w pasie przygranicznym oraz rozwój sieci kontaktów i relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami. Inicjatywy tego rodzaju są szczególnie konieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza po podpisaniu przez Rząd Ukrainy Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Program tegorocznej konferencji zapewni szerokie spektrum problematyki związanej z rozwojem i zaciśnieniem polityki polsko-ukraińskiej, a także da możliwość bezpośrednich kontaktów z ukraińskimi partnerami, które mamy nadzieję, zaowocują dalszą korzystną dla obu stron współpracą.

 

PDFKonferencja „Granica polsko – ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego?” Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy. (168,72KB)

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 07-03-2015 07:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-03-2015 07:15